Wie doet wat?

De gemeente, het Gewest en een aantal andere organismen zetten zich elke dag in om de straten netjes te houden en u een aangename leefomgeving te bieden! Als gebruiker van de openbare ruimte speelt u echter de hoofdrol!

wie... ...doet wat ?
De burger

Onderhoudt zijn voetpad

Maakt gebruikt van de openbare vuilnisbakken

Sorteert thuis en deponeert het afval waar het hoort

De gemeente

Onderhoudt de 89km gemeentewegen en houdt ze netjes

Ledigt de openbare vuilnisbakken

Onderhoudt de rioolkolken

Onderhoudt de hondentoiletten

Onderhoudt de groene ruimten en houdt de banken en speeltuinen in goede staat,...

Stelt aan de scholen pedagogische activiteiten voor rond het thema netheid

Organiseert sensibililiseringsacties voor de burgers

Zal ook overgaan tot sanctionering als de regels niet worden gerespecteerd

Agenschap Net Brussel

Verzekert het onderhoud van de Gewestwegen (vegen van de straten, legen van de openbare vuilnisbakken, ruimen van de straatkolken, reinigen van de hondentoiletten, opruiming van sluikstorten)

Organiseert de huis- en groen- vuilophaling

Organiseert 2 maal per jaar een gratis ophaling aan huis van grof huisvuil

Organiseert de ophaling chemisch afval aan ophaalpunten

Verzekert het legen van de glasbollen

De MIVB

Verzekert het onderhoud van de tram- en busbeddingen en van de MIVB-infrastructuren (bus- en tramhokjes en de bijhorende vuilnisbakken)

Mobiel Brussel

Verzekert het onderhoud van de groene ruimtes en de bomen op de gewestwegen

Verzekert het goede behoud en de herstelling van de infrastructuren (banken, vuilnisbakken, rioolkolken) op de gewestwegen

Spullenhulp Verzekert het legen van de kledingcontainers