Klimaatplan

Computers, voertuigen, verwarming, verlichting, … elke dag gebruikt het gemeentebestuur tal van middelen. Door de stijgende energieprijzen en de gevolgen voor het milieu ziet Schaarbeek zich genoodzaakt om een beheerplan uit te werken. Vandaar het klimaatplan.

De kosten en ecologische voetafdruk verminderen

Aangezien de energiebronnen beperkt zijn, stijgen de prijzen onophoudelijk. Om de gevolgen hiervan voor de gemeentebegroting te beperken is het belangrijk om het energieverbruik onder controle te houden. Bovendien is de CO2-uitstoot verantwoordelijk voor de klimaatverandering. Deze kan grote gevolgen hebben in België:

 • Een slechtere luchtkwaliteit;
 • Kans op overstromingen;
 • Kans op watertekort in de zomer;
 • Ons klimaat zou niet langer gunstig zijn voor de groei van eiken, beuken en haagbeuken. Die zouden met problemen zoals parasieten en ziekten kunnen kampen, vooral wanneer ze verzwakt zijn door hittegolven;
 • Gewijzigde interacties tussen diersoorten en risico’s in verband met de biodiversiteit.

Niets doen is duur!

Volgens de Britse econoom N. Stern zou niets doen aan de klimaatverandering ons tegen 2050 ongeveer 5 à 20% van het wereldwijde BBP kosten - en dat elk jaar.

Een wereldwijd klimaatbeleid zou ons daarentegen slechts 1% per jaar kosten.

Schaarbeek doet iets aan zijn milieu-impact

Het klimaatplan, dat in 2007 werd gelanceerd, is bedoeld om de milieu-impact van de gemeentelijke administratie te beperken.

Het gaat meer bepaald om milieuproblemen in verband met:

 • energie;
 • het klimaat;
 • de luchtkwaliteit.

De hoofdbronnen van energieverbruik, broeikasgassen en de uitstoot van luchtverontreinigende stoffen zijn dezelfde. Het is dus logisch om deze drie thema’s tegelijk aan te pakken.

Het plan dekt diverse actiegebieden:

 • energie;
 • afval;
 • water;
 • biodiversiteit;
 • aankopen.

Concrete acties

Enkele voorbeelden hiervan:

 • Milieuvriendelijk beheer van groenzones;
 • Vervanging van energievretende verlichting in het kader van het Lichtplan;
 • Overschakeling op 100% groene energie voor de gemeente, het OCMW, Neptunium, Kituro, het Biermuseum, het Autrique-huis en de crèches van Schaarbeek;
 • Plaatsing van zonnepanelen op een tiental gebouwen van de gemeente;
 • Aanwerving van een energieverantwoordelijke om het verbruik op te volgen en een meerjarig actieplan uit te werken;
 • Sensibilisering van de administratie rond het sorteren van afval;
 • Installatie van een serverzaal met een energiezuinige koeling zonder koelvloeistoffen.

Documenten