Klimaatplan

Klimaatplan enquête: De gemeente mobiliseert zich, maar niet zonder u!

Om global warming in Schaarbeek tegen te gaan, hebben we je energie en je ideeën nodig.
Klik hier om uw mening te geven en uw ideeën voor te stellen.

Global warming en de gevolgen daarvan

Global warming wordt gekenmerkt door een wereldwijde stijging van de temperatuur van zowel de atmosfeer als van de oceaanoppervlakken.

Als gevolg van deze opwarming raakt het evenwicht van onze ecosystemen verstoord. Deze ecosystemen zijn nochtans enorm belangrijk voor onze levenskwaliteit. We gaan ons dus moeten engageren om deze opwarming zo laag mogelijk te houden en ons aan te passen aan de veranderingen die er kunnen aankomen... Hoe doen we dat?

 

4 minuten om global warming te begrijpen: (Franse versie met NL ondertitels)

Bron: Agence de la transition écologique

Het is aan ons allen om het heft in eigen handen te nemen, we zijn allemaal verantwoordelijk op ons eigen niveau.

 

Welk antwoord op deze klimaatuitdaging:

Mitigatie en aanpassing zijn de twee aanvullende antwoorden op de klimaatverandering die in verschillende opzichten van elkaar verschillen.

Mitigatie: heeft tot doel de emissies van broeikasgassen in de atmosfeer te verminderen. Dit betekent dat we onze gewoonten en gedragingen moeten veranderen om ze minder energieverslindend te maken en ervoor te zorgen dat de impact op het klimaat vermindert.

Aanpassing: heeft tot doel de huidige en toekomstige klimaatverandering te anticiperen en te beperken (zomerse hittegolven, frequentere overstromingen, enz.).

Waar staan we in Schaarbeek?

Om global warming tegen 2100 tot maximaal 1,5°C à 2°C te beperken, pleit de Europese Unie voor een vermindering van de broeikasgasemissies met 55% (ten opzichte van 1990) tegen 2030 en voor koolstofneutraliteit in 2050 (evenwicht tussen broeikasgasemissies en natuurlijke CO2-absorptie).

Door in 2019 een motie aan te nemen waarin de noodtoestand op klimaat wordt afgekondigd, heeft Schaarbeek zich ten doel gesteld om tegen 2030 haar uitstoot met 40% te verminderen. De gemeente streeft nu ook naar 55%.

Om haar actieplan uit te werken, heeft de gemeente uitgezocht welke uitstootbronnen er op haar grondgebied zijn. Tegelijkertijd werd een studie uitgevoerd om te kijken hoe kwetsbaar de gemeente is voor de gevolgen van de klimaatveranderingen.

Deze werkzaamheden hebben het mogelijk gemaakt een diagnose op te stellen van de CO2-uitstoot op het grondgebied van de gemeente, inclusief van de bedrijven, de huishoudens en de administratie (zie hieronder).

 

In 2018 was de uitstoot van ons grondgebied afkomstig van de volgende sectoren

 

Dankzij de inspanningen van ons allemaal zag Schaarbeek haar uitstoot dalen met 19% tussen 2007 en 2018!

In 2019 was de uitstoot van de administratie afkomstig van de volgende sectoren

 

Tussen 2007 en 2019, zag de administratie haar uitstoot dalen met 19% !

 

 

De gemeente mobiliseert zich, maar niet zonder u!

Mogelijkheden tot actie