Pollutiepiek

Pollutiepieken zijn typisch voor de winter of de lente en worden afgekondigd als de concentratie van fijn stof (PM10/PM2.5) en of stikstofoxide (NO2) in de atmosfeer bepaalde drempels bereiken. Vanaf 1 oktober treedt een nieuw noodplan in werking. Dit nieuwe initiatief zal enkele veranderingen met zich meebrengen voor de Brusselse bedrijven en burgers. Voorbereid zijn is de boodschap!

Wat verandert er?

Lucht

Invoering van een nieuw vervuilingsniveau: PM 2,5.

Methodologie

Verduidelijking van de criteria voor de overschrijding van de drempelwaarden, die vanaf nu het hele jaar van toepassing zijn.

Drempelwaarden

 • Invoering van een nieuwe drempelwaarde, ‘0’, ook ‘informatie- en bewustmakingsdrempel’ genoemd
 • Toevoeging van het begrip ‘aanhouden’ van de drempelwaarde 0, ook ‘informatie- en interventiedrempel’ genoemd
 • Samenvoeging van de drempelwaarden 2 en 3.

Concreet voorziet men voor elke drempelwaarde specifieke maatregelen

Het noodplan bestaat uit 3 verschillende drempels en kan te allen tijde afgekondigd worden.

De eerste drempel, drempel “0” of “informatie- en sensibiliseringsdrempel” genaamd, heeft tot doel de bevolking in te lichten aangaande een situatie waarin de luchtkwaliteit verslechtert. Als deze drempel  twee of meer opeenvolgende dagen aanhoudt (de metingen van verontreinigende stoffen blijven identiek), spreken we van een aanhoudende drempel  0 en wordt de “informatie- en interventiedrempel” geactiveerd.

Als de vervuilingsniveaus hoger zijn, worden interventiedrempels geactiveerd.

 

Tableau des seuils

 

Drempelwaarde 0 – Informatie- en bewustmakingsdrempel

 • Specifieke communicatie over de aard van de vervuiling en de gevolgen voor de gezondheid
 • Bewustmaking van het grote publiek om attitudes aan te nemen die minder luchtvervuiling veroorzaken (verplaatsingen vermijden of opteren voor alternatieven voor de individuele wagen, verwarming met hout vermijden, enz.).
Seuil 0

Aanhoudende drempel 0 – Informatie- en interventiedrempel

Ter aanvulling van de maatregelen in het kader van de informatie- en bewustmakingsdrempel:

 • Snelheidsbeperking tot 50 km/u op de trajecten waar normaal een snelheidsbeperking geldt tot 90 km/u
 • Snelheidsbeperking tot 90 km/u op de trajecten waar normaal een snelheidsbeperking geldt tot 120 km/u
 • De politie voert extra snelheidscontroles uit
 • Gratis dagticket van Villo!
 • Gratis vervoer op de Brusselse metro, tram en bus (MIVB)
 • Verbod op het gebruik van houtverwarming, behalve wanneer dit de enige verwarmingsbron is in de woning
Seuil 0 prolongé

Interventiedrempel 1

Ter aanvulling van de maatregelen in het kader van de informatie- en interventiedrempel:

 • De temperatuur wordt beperkt tot 20°C in gebouwen behorende tot de dienstensector (voor verwarmingssystemen of ingedeelde inrichtingen).
Seuil 1

Interventiedrempel 2

Ter aanvulling van de maatregelen van interventiedrempel 1:

 • Circulatieverbod voor alle voertuigtypes (inclusief vrachtwagens en gemotoriseerde tweewielers) binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze maatregelen zijn niet van toepassing op de Ring en afwijkingen zijn mogelijk.

Bij drempelwaarde 2 kan men geen afwijkingen meer aanvragen bij de gemeente. Bij controles zullen de bestuurders moeten aantonen dat ze voldoen aan de afwijkingsvoorwaarden.

Seuil 2

 

U vindt alle informatie op luchtkwaliteit.brussels