Schaarbeek 2021

Het beheer van een gemeente met meer dan 130 000 inwoners vraagt om een duidelijke visie. "Schaarbeek 2021" zet de krijtlijnen uit voor de doelstellingen die gehaald moeten worden om de kwaliteit van het leven in Schaarbeek te verbeteren tegen 2021. Een primeur!

Concrete antwoorden op de uitdagingen van Schaarbeek

De bevolkingsgroei, het toenemende verkeer, de onzekere financiële inkomsten en de klimaatverandering zijn slechts enkele van de uitdagingen die Schaarbeek te wachten staan.

Na een grondige analyse werden deze kwesties gebundeld in 3 uitdagingen, met 10 prioriteiten en 80 concrete doelstellingen voor 2021. Ze maken deel uit van ”Schaarbeek 2021”, het Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

Doorlopend geëvalueerde acties

Deze doelstellingen vormen de hoeksteen van alle acties van onze verkozenen en onze 1 250 gemeentewerkers. De dagelijkse inspanningen worden regelmatig geëvalueerd, zodat elke actie ons een stap dichter brengt bij de 80 doelstellingen die we tegen 2021 willen bereiken.

Diverse domeinen

Onthaal, huisvesting, werkgelegenheid, veiligheid, gezondheidszorg, mobiliteit en toerisme zijn enkele van de actieterreinen vastgelegd in Schaarbeek 2021.

Dit zijn enkele van de 350 concrete projecten:

 • ontwikkeling van een elektronisch loket voor administratieve formaliteiten
 • Voorziening van duurzame voeding in de scholen
 • diversificatie van het culturele aanbod
 • toezicht op de opsplitsing van appartementsgebouwen
 • meer plaatsen voor kinderopvang
 • aanpassing van het opleidingsaanbod in het technisch en beroepsonderwijs
 • oprichting van een huisvestingsloket binnen het OCMW
 • inrichting van stations voor autodelen
 • installatie van zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
 • beperking van de ecologische voetafdruk van overheidsopdrachten
 • toepassing van het plan voor overlastbestrijding

15 maanden om na te denken

Over het GPDO werd 15 maanden nagedacht. Politieke mandatarissen, ambtenaren, verenigingen, private actoren en burgers hielpen met de uitwerking van Schaarbeek 2021. De toepassing van het plan startte in januari 2014.

Duurzaam, in elke zin van het woord

Het Gemeentelijk Plan voor Ontwikkeling werd “Duurzaam” in juni 2012. Eén manier om het belang van "duurzaamheid" van de gevoerde acties te benadrukken: ze moeten kaderen in de langetermijnstrategie van de gemeente voor duurzame ontwikkeling.

Te consulteren documenten