Tariefzones & betalingen

Sinds 1 januari 2020 werden de blauwe zones die nog aanwezig waren in Schaarbeek omgevormd tot groene zones.

De doelstelling is meervoudig: het begrip voor de gebruikers vereenvoudigen, het parkeren voor de buurtbewoners bevorderen en het parkeerbeheer moderniseren.

Er zijn dus nog maar twee soorten zones: het overgrote deel zijn groene zones, naast de rode winkelzones.

Sommige plaatsen zijn voorbehouden voor leveringen, om de kinderen aan school af te zetten en om een elektrische wagen op te laden.

Tariferingszones

 

Rode zone - snelle rotatie

Zones beperkt tot handelswijken waar de rotatie van de voertuigen noodzakelijk is om de toegankelijkheid voor de klanten te bevorderen.

Parkeren is hier beperkt in de tijd (maximum 2 uur) en betalend voor iedereen. De uurschema's en modaliteiten staan op de parkeermeters vermeld.

Enkel de vrijstellingskaarten voor dringende medische zorgverleners zijn er geldig.

Houders van een PBM-kaart kunnen er maximaal 2 uur gratis parkeren door hun parkeerschijf te leggen.

Parkeren van zeer korte duur: 15 minuten gratis, te activeren aan de parkeerautomaat volgens de modaliteiten vermeld op het toestel.

Raadpleeg het plan, de signalisatie en de parkeermeters om te weten waar in Schaarbeek de rode zones zich bevinden.

 

Groene zones - voorrang aan de bewoners

Groene zones zijn zones met betalend parkeren, van maandag tot zaterdag, van 9 tot 21 uur (tenzij anders vermeld op de parkeermeters).

De parkeerduur is er onbeperkt.

Alle soorten vrijstellingskaarten zijn er geldig.

Parkeren van zeer korte duur: 15 minuten gratis, te activeren aan de parkeerautomaat volgens de modaliteiten vermeld op het toestel.

 

Leveringszones

Zones voorbehouden voor leveringen (de tijd die nodig is om een voertuig te laden of te lossen)

Forfaitair tarief: € 100 (hoog forfait om parkeren te ontmoedigen)

Uren: vermeld op het verkeersbord

 

Schoolomegevingszones

Zones in de buurt van scholen om de kinderen snel tijdens de aankomst- en soms de vertrektijden van scholen af te zetten, zonder een dubbele rij te creëren.

Forfaitair parkeertarief: € 100 (hoog forfait om parkeren te ontmoedigen)

Uren vermeld op het verkeersbord.

Meer info >>>

 

Laadzones voor elektrische voertuigen

Zones voorbehouden voor elektrische voertuigen die aan het laden zijn en die er in totaal maximaal 6 uur mogen parkeren.

Forfaitair tarief bij parkeren zonder aansluiting: € 50/4u30.

Betaling aan parkeerautomaten

De betaling aan parkeerautomaten kan gebeuren:

  • Per sms naar 4411 (€ 0,15/sms)
  • Via een app
  • Via bankkaart
  • In cash (enkel in de rode zone).

Bij het betalen voert elke gebruiker zijn nummerplaat in, die geregistreerd is in het systeem. Er wordt dus geen papier gedrukt en het is niet meer nodig om terug te keren naar de auto om een ticket achter de voorruit te plaatsen.

Aankoop van parkeerkaarten

Vanaf 1 januari 2020 wordt de uitreiking van de parkeerkaarten volledig toevertrouwd aan het gewestelijk agentschap parking.brussels. Voor alles wat te maken heeft met bewonerskaarten, bezoekerstickets voor een dag, bedrijfskaarten, enz. zal men daar voortaan terechtkunnen.

Antenne parking.brussels
12, Colignonplein ( op de hoek met de Verwéestraat )
0800 35 678
schaarbeek@parking.brussels
https://parking.brussels/schaarbeek

 

Openingsuren

  • Maandag : 8u30-12u30
  • Dinsdag: 8u30-12u30 / 14u-16u30
  • Woensdag: 8u30-12u30
  • Donderdag: 14u-19u
  • Vrijdag: 8u30-12u30.