Wijzigingen sinds 1 januari 2020

Sinds 1 januari 2020 hebben er in Schaarbeek twee grote veranderingen plaatsgevonden op het vlak van parkeren: de blauwe zones zijn groene zones geworden en het beheer van de parkeerkaarten is overgedragen aan het gewestelijk agentschap parking.brussel.

Er verandert niets voor houders van een parkeerkaart, die gratis kunnen parkeren in de groene zone zonder tijdslimiet.

 

Waarom wordt de groene zone veralgemeend?

Sinds 1 januari 2020 werden de blauwe zones die nog aanwezig waren in Schaarbeek omgevormd tot groene zones.

De doelstelling is meervoudig: het begrip voor de gebruikers vereenvoudigen, het parkeren voor de buurtbewoners bevorderen en het parkeerbeheer moderniseren.

Ter herinnering: in de groene zones is parkeren gratis voor de buurtbewoners (met de parkeerkaart) en betalend voor de anderen, via parkeerautomaten.

Parkeerinfo - Parking.brussels >>>

Wat verandert er voor de buurtbewoners die in blauwe zones woonden?

Er verandert niets voor houders van een parkeerkaart, die gratis kunnen parkeren in de groene zone zonder tijdslimiet.

Is uw parkeerkaart nog geldig?

Bent u in het bezit van een door de gemeente afgeleverde parkeerkaart (buurtbewoner, bezoeker, onderneming enz.)? Geen nood, uw kaart blijft geldig tot het einde ervan en wordt opgenomen in de database van parking.brussels.

Blijven de bezoekerskaarten geldig?

De bezoekerskaarten (of “kraskaarten”) die u reeds in uw bezit heeft, blijven geldig.

Sinds 1 januari 2020 zijn de nieuwe kaarten echter virtueel, in de vorm van via sms te activeren codes.

Voor een bedrag van € 5 kunt u met deze codes de hele dag parkeren in een groene zone.

Ze worden verkocht bij de Schaarbeekse antenne van parking.brussels, Colignonplein, 12.

Enkel aan inwoners of ondernemingen in Schaarbeek, die ze ter beschikking kunnen stellen van hun bezoekers.

De jaargrens is 100 codes per gezin of onderneming.

Hoe betalen aan de parkeermeter?

In de groene zones aanvaarden de nieuwe parkeerautomaten niet langer contante betaling; die wordt vervangen door de digitale betaling per kaart, per sms of via een app. Contante betaling is nog mogelijk in de rode zones.

Bij het betalen voert elke gebruiker zijn nummerplaat in, die geregistreerd is in het systeem. Er wordt dus geen papier gedrukt en het is niet meer nodig om terug te keren naar de auto om een ticket achter de voorruit te plaatsen.

Zijn er wijzigingen in tarieven en uurroosters?

De tarieven en uurroosters van de groene en rode zones veranderen niet.

Tenzij anders vermeld op de parkeermeters, is parkeren in de groene zone betalend van maandag tot en met zaterdag van 9 tot 21 uur. De tarieven zijn de volgende:

 

Duur Tarief
15 min Gratis
30 min 0,50€
1h 2,00 €
Uur extra 2,00€

In de rode zone is parkeren betalend voor iedereen en beperkt tot 2 uur.

Ik rijd met een deelauto. Moet ik betalen om te parkeren in een groene zone?

A priori niet, want de meeste operatoren die autodelen aanbieden, voorzien hun wagen van een gewestelijke parkeerkaart, die geldig is in de 19 Brusselse gemeenten. Vraag dit echter na bij uw operator.

Moet men betalen voor kort parkeren?

Voor heel korte parkeertijden wordt het gratis 1/4-uurtarief veralgemeend in de hele gemeente, in rode en groene zones.

Wie beheert de parkeerkaarten? Bij wie kan ik terecht?

Sinds 1 januari 2020 wordt de uitreiking van de parkeerkaarten volledig toevertrouwd aan het gewestelijk agentschap parking.brussels. Voor alles wat te maken heeft met bewonerskaarten, bezoekerscodes voor een dag, bedrijfskaarten, enz. zal men daar voortaan terechtkunnen.

Parking.brussels zal ook controleren of de in Schaarbeek geparkeerde voertuigen in orde zijn met hun betaling.

De Schaarbeekse antenne van parking.brussels zal worden geïnstalleerd op nr. 12 van het Colignonplein, op de hoek met de Verwéestraat.

Openingsuren:

  • Maandag : 8u30-12u30
  • Dinsdag: 8u30-12u30 / 14u-16u30
  • Woensdag: 8u30-12u30
  • Donderdag: 14u-19u
  • Vrijdag: 8u30-12u30.
0800 35 678

 

Het kantoor in het gemeentehuis, waar de Schaarbekenaren gewoonlijk een bezoek brengen om krastickets of een bewonerskaart te kopen, is niet meer toegankelijk.

Wie doet de controle?

Met het nieuwe systeem worden de nummerplaten van alle voertuigen die in orde zijn met de betaling (houders van een parkeerkaart of via parkeerautomaat) geregistreerd in een database.

De controle wordt uitgevoerd door agenten van parking.brussels, te voet of via auto’s of scooters die zijn uitgerust met camera’s (scan car en scan scooter); zij scannen de platen van geparkeerde auto’s en controleren of hun nummer in het systeem staat.

Het gebruik van deze camera's wordt geregeld door de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de installatie en het gebruik van bewakingscamera's en het koninklijk besluit van 23 maart 2020 tot bepaling van de wijze van melding van het bestaan van bewakingscamera's.

Elke camera wordt aangegeven door een pictogram dat op het voertuig is aangebracht en de wettelijke vermeldingen bevat.