Gemeentelijke mobiliteitsplan

Vlotter verkeer op onze wegen, een evenwichtig mobiliteitsbeleid waarin er zowel plaats is voor de “actieve weggebruikers” (voetgangers, fietsers, kinderen, mensen met een beperkte mobiliteit…) als voor de “passieve weggebruikers” (automobilisten), dat zijn de doelstellingen die Schaarbeek met het Gemeentelijk Mobiliteitsplan dagelijks probeert te realiseren.

Waarvoor dient het GMP?

Het gemeentelijke mobiliteitsplan (GMP) is een strategische tool die op gemeentelijke schaal wil bijdragen tot de mobiliteitsplanning.

De belangrijkste doelstelling van het plan is de mobiliteit en toegankelijkheid te verbeteren, maar ook de verkeersveiligheid en de levenskwaliteit van de bewoners door een meer rationeel gebruik van de auto.

Dit plan geeft uitdrukking aan de wil van de gemeente om de problemen bij de bron aan te pakken, en niet alleen de gevolgen. Dit sluit aan op de benadering van het gemeentelijk ontwikkelingsproject om de krijtlijnen voor een duurzame ontwikkeling te trekken.

Hoe werkt het GMP?

Het GMP bestaat uit 3 fases:

Fase 1: diagnose

In de eerste fase hebben we de mobiliteit in onze gemeente geïnventariseerd en bekeken wat de voor- en nadelen waren, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de verschillende wijken.  Aan de hand van deze eerste bevindingen konden we een aantal al dan niet prioritaire doelstellingen vastleggen waaraan we willen werken.

Fase 2: keuze van de inrichtingen

De tweede fase was een specifieke denkoefening over hoe we, project per project, de doelstellingen konden bereiken die in de eerste fase vastgelegd waren. We moesten dus nadenken over de verschillende noodzakelijke aanpassingswerken in elke wijk, om de levenskwaliteit van de inwoners en de mobiliteit van iedereen te verbeteren.

Fase 3 : actieplan

Het actieplan omschrijft:

  • de technische en financiële middelen waarover we beschikken voor elk project;
  • de planning van de werken, zodat er een timing kan worden opgesteld.

 

De eindversie van het GMP werd goedgekeurd in de gemeenteraad op 9 september 2009 en in de gewestregering op 29 april 2010. Momenteel bevinden we ons dus in de uitvoeringsfase van het GMP.