Mediapark

In de komende 15 jaar wordt het terrein waar momenteel de RTBF en de VRT huizen in Schaarbeek volledig heringericht. De iconische toren van 89 meter blijft overeind. Er wordt een nieuw park van 8 hectare aangelegd van aan de toren tot aan de Jacques Georginlaan.

2013: lancering van het project

Op 9 december 2013 hebben het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Schaarbeek, de RTBF en VRT een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de herinrichting van de site RTBF-VRT, die tot doel heeft een masterplan op te stellen en de uitvoering ervan op te volgen in het kader van het project voor de herinrichting van de site RTBF-VRT.

De ontwerpopdracht voor het masterplan, de milieueffectenbeoordeling en de opvolging van de uitvoering werden toevertrouwd aan een internationale groepering van studiebureaus

Tegelijk met het masterplan wordt er een milieueffectenrapport opgemaakt.

Het Brussels Planningsbureau (BPB) coördineert de studies voor rekening van de vier opdrachtgevers (het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Schaarbeek, de RTBF en de VRT). De vier opdrachtgevers zijn verenigd in een stuurgroep waarin ook de bouwmeester van het Brussels Gewest en de Vlaamse bouwmeester zetelen als experts.

Stand van zaken van het studieproces

In augustus 2016 heeft het team François Leclercq de opdrachtgevers een ontwerp van masterplan voorgelegd. Dat ontwerp werd onderworpen aan een milieubeoordeling. Momenteel worden de opmerkingen en de aanvragen van aanvullende studies op basis van de milieubeoordeling in het masterplan geïntegreerd.

In 2018 moet een volledig voorstel van het masterplan worden voorgelegd en omgezet in wettelijke documenten (RPA - Richtplan van Aanleg).

In 2019 wordt het project van Richtplan van Aanleg Mediapark voorgelegd voor een openbaar onderzoek in de gemeenten Schaarbeek, Evere en Sint-Lambrechts-Woluwe.

Wat is er concreet voorzien?

In dit stadium van de studies zijn dit de programmahypothesen:

  • ongeveer 215.000 m² woningen (1.900 woningen) (waarvan 15% openbare gebouwen);
  • 30.000 m² mediafuncties (bedrijven en uitrusting);
  • 24.000 m² commerciële functies (waarvan horeca + bioscoop);
  • 19.000 m² openbare inrichtingen (waarvan 2 basisscholen, 2 kinderdagverblijven en diverse diensten);
  • alles wordt ingepland rond een stadspark van ongeveer 8 hectare.

De ambitie van mediapark.brussels is rond de toekomstige nieuwe gebouwen van de RTBF en de VRT een stadspark van 8 hectare aan te leggen, dat het hart zal vormen van een gloednieuwe Brusselse wijk.

 

projet Mediapark

 

©Ag. F. Leclercq

En hoever staat het met de gebouwen van de VRT en de RTBF?

In het kader van dit gezamenlijk plan hebben de VRT en de RTBF begin 2017 op basis van twee internationale architectuurwedstrijden twee talentvolle teams geselecteerd voor het ontwerp en de bouw van hun nieuwe zetel.

De procedures voor stedenbouwkundige vergunningen en de effectbeoordelingen zijn voorzien in 2018-2019.

De aanvang van de werken is gepland tegen eind 2018 en de verhuis zal plaatsvinden vanaf 2022.

Document