Metro Noord

Update 2020 : De voortgang van de werken en alle informatie :

 • Op de website www.metro3.be.
 • Als u zich op deze website inschrijft voor de nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de informatiesessies die in uw buurt worden georganiseerd.
 • Door telefonisch contact op te nemen (0800 14 202) of via e-mail met uw ombudsman info@metro3.be
 • Via de berichten aan de omwonenden in uw brievenbus.

 

Het project voor de nieuwe metrolijn 3 tussen de stations Bordet en Albert omvat de bouw van 7 nieuwe stations, waarvan 4 in Schaarbeek. Doelstellingen: een betere verbinding tussen onze wijken en het zuiden van Brussel, een betere aansluiting op het stadscentrum, versterking van de capaciteit van het openbaar vervoer in onze wijken en de mobiliteit voor zoveel mogelijk Schaarbekenaren vergemakkelijken.

Metro 3: van noord naar zuid in 20 minuten

In het kader van het mobiliteitsplan Iris 2 werd op basis van een strategische studie en een analyse van de bevolkingsdichtheid voorgesteld om de ondergrondse Noord-Zuidas te verlengen. En dit zowel vanaf het Noordstation om de dichtbevolkte wijken van Schaarbeek-Evere te bedienen, als naar het zuiden tot aan het Albertplein. In dit stadium heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het volgende goedgekeurd:

 • het tracé van bijna 4 km (3,5 km) via Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet;
 • het systeem monopijp met een diameter van 9,8 m;
 • geautomatiseerde besturing van de metro tussen Albert en Bordet.

Die beslissingen vereisen een aanpassing van de stations (Noordstation, Rogier, De Brouckère, Beurs, Anneessens, Zuidstation, Hallepoort, Sint-Gillisvoorplein, Horta) en de aanleg van het tracé en de stations Liedts, Colignon, Verboekhoven, Riga, Linde, Vrede en Bordet.

Voorlopige kalender

De bouw en de afwerking van de toekomstige lijn 3 zal verschillende jaren in beslag nemen.

 • In 2015 heeft Beliris geotechnische onderzoeken uitgevoerd om de eigenschappen van de ondergrond te analyseren. Dankzij het resultaat van de onderzoeken kon het voorontwerp worden afgewerkt;
 • In 2017/2018: aanpassing van het Gewestelijk Bestemmingsplan (GBP) voor de aanleg van het metrotracé en stations.
 • In 2019: start van de eerste werken;
 • In 2021: ingebruikname van de metro tussen het Noordstation en Albert;
 • In 2025: volledige ingebruikname van de lijn tussen Bordet en Albert.

Betrokkenheid van de gemeente Schaarbeek

De gemeente Schaarbeek werkt mee aan het lopende onderzoek. Ze heeft onder meer gevraagd om rekening te houden met de heraanleg (Liedtsplein, Colignonplein, Rigasquare) en de gezamenlijke bouw van het RER-station Verboekhoven, om een goede intermodaliteit tussen de trein en de metro te garanderen. En om het Rigaplein beter te beschermen.

De gemeente dringt aan op een regelmatige communicatie naar de bewoners. Eind 2015 werd er een eerste presentatie voor het grote publiek georganiseerd. Begin 2017 vonden er 3 specifieke informatiesessies plaats over de betrokken wijken:

 • Wijk Liedts / Aerschot : 12/01/2017;
 • Wijk Colignon / Verboekhoven : 17/01/2017;
 • Wijk Riga : 19/01/2017.

De gemeente heeft al een advies uitgebracht in het kader van de procedure om het GBP aan te passen (Het advies downloaden).