Mondmaskerplicht in het Brussels Gewest

Vanaf 12 augustus is iedereen van twaalf jaar of ouder verplicht een mondmasker te dragen dat de neus en de mond bedekt op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen in heel het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De regelgeving voorziet wel in enkele uitzonderingen. Er is geen mondmasker vereist:

 • tijdens sportbeoefening,
 • bij het verrichten van intensieve lichamelijke arbeid op de openbare weg,
 • en voor mensen met een handicap die hen verhindert een masker of een gelaatsscherm te dragen.

Maar steeds moet de social distancing worden nageleefd.

Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

Politiecontroles zullen georganiseerd worden om toe te zien op de naleving van deze nieuwe maatregel.

Op welke plaatsen geldt de maatregel?

Op alle openbare plaatsen en voor het publiek toegankelijke private plaatsen op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Hij geldt dus in de volledige openbare ruimte, met inbegrip van de parken en groenvoorzieningen.

 • Het blijft toegestaan om in de openbare ruimte en de parken te eten en te drinken, op voorwaarde dat het gebeurt zonder in beweging te zijn (dus niet al wandelend). De federale regels over de contactbubbels en de social distancing blijven van toepassing.
 • Dezelfde regel geldt voor het roken van sigaret.
 • Voor de horeca en de terrassen blijven de huidige federale regels van toepassing: blijven zitten om iets te nuttigen, een mondmasker dragen wanneer men zich binnen de zaak verplaatst en afstand tussen de tafels.

De maatregel geldt ook voor plaatsen die weliswaar privé maar wel toegankelijk zijn voor het publiek, zoals bijvoorbeeld bepaalde besturen of bedrijven.

 • De verplichting om een mondmasker te dragen, geldt in de delen toegankelijk voor het publiek en het personeel, zoals de onthaal- en toegangsruimten, de liften en de gangen.
 • Een mondmasker is niet verplicht in gerechts- en vergaderzalen, maar dan moet wel voldaan kunnen worden aan de social distancing en de preventieregels.
 • In winkels is een mondmasker is verplicht.

Uitzonderingen op het verplichte mondmasker: medische of alternatieve redenen (gelaatsscherm)

Het masker is niet verplicht voor mensen met een handicap die hen verhindert een masker of een gelaatsscherm te dragen.

Wanneer het dragen van een mondmasker of een stoffen alternatief wegens medische redenen niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm worden gebruikt.

In dat geval moet de burger wel in het bezit zijn van een doktersattest dat deze onmogelijkheid vaststelt.

De fysieke afstand moet in alle gevallen gerespecteerd worden.

Uitzondering op het verplichte mondmasker: sport

Tijdens sportbeoefening is het dragen van een mondmasker niet verplicht. De federale regels inzake sport blijven van toepassing.

 • Wielerwedstrijden worden aanzien als sport.
 • Voor functionele verplaatsingen met een fiets of een step is geen mondmasker vereist als dit op de openbare weg is en de social distancing kan worden gerespecteerd. Dit betekent ook dat elke fietser permanent een mondmasker bij zich dient te dragen zodat hij of zij hiervan gebruik kan maken indien de situatie dit vereist, bijvoorbeeld door de onmiddellijke nabijheid van voetgangers of andere fietsers, bij het oversteken van een verkeersvrije zone of als je tot de vaststelling komt dat je geen veilige afstand kan houden ten opzichte van anderen.
 • Verplaatsingen met de motor vereisen geen mondmasker op voorwaarde dat de motorrijder een helm met een vizier draagt. Is er geen vizier, dan is het masker verplicht.
 • Verplaatsingen te voet worden niet aanzien als sport en vereisen dus dat men een mondmasker draagt. Sportief wandelen en joggen worden aanzien als sportbeoefening. Wel moet steeds fysieke afstand gehouden worden.

Uitzondering op het verplichte mondmasker: zware arbeid

Het dragen van een mondmasker is niet verplicht tijdens het verrichten van zwaar lichamelijk werk op de openbare weg.

 • Daaronder vallen werkzaamheden uitgevoerd in de openbare ruimte die een zware lichamelijke inspanning vereisen.
 • Wie zich zonder andere passagiers in een voertuig zoals een vrachtwagen of kraan bevindt, hoeft geen masker te dragen. Zijn er meerdere werknemers, dan zijn het mondmasker en de social distancing verplicht.