Blue Heart

30 juli 2022 is de Werelddag tegen mensenhandel.

Schaarbeek steunt en is betrokken bij de wereldwijde Blue Heart-campagne van de Verenigde Naties tegen mensenhandel.

Van 25 tot 30 juli dragen gemeentemedewerkers het Blue Heart pin. Informatiefolders over mensenhandel zullen beschikbaar zijn in het gemeentehuis en in lokale verenigingen.

 
 

Mensenhandel is niet wat het lijkt

Mensenhandel is het proces van uitbuiting van mensen (gedwongen werk of diensten, prostitutie, seksuele exploitatie, slavernij of praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij, verwijdering van organen) door middel van misbruik van gezag, bedreigingen, gebruik van geweld of andere vormen van dwang.

Wat betekent dit concreet in België?

  • In België worden buitenlandse mannen zonder het nodige beschermingsmateriaal te werk gesteld op bouwwerven, wonen in caravans of huizen, vaak in slechte staat en zonder stromend water. Als ze slachtoffer worden van een arbeidsongeval, zijn ze niet verzekerd en krijgen ze niet de gepaste (of noodzakelijke) medische zorgen.
  • Mannen en vrouwen kunnen slachtoffer worden van economische uitbuiting. Dat zien we bijvoorbeld in de horecasector. Ze werken meer dan 12 u per dag als afwasser, kok, schoonmaakpersoneel, … en moeten vaak in de kelder van hun werkplek verblijven. Ze worden slachtoffer van psychisch en fysiek geweld en krijgen de opdracht onzichtbaar te blijven voor het cliënteel van de horecazaak. Daardoor kunnen ze hun slaapplaats niet verlaten doorheen de dag, tijdens de openingsuren van de horecazaak.
  • Niet-begeleide minderjarige vreemdelingen worden gedwongen om strafbare feiten te plegen, en worden ingezet om woningingbraken te plegen of drugs te verkopen.
  • Belgische meisjes en buitenlandse vrouwen worden door tienerpooiers gedwongen in de prostitutie.

In België zijn er momenteel 23.000 vermoedelijk verhandelde personen.

Deze situaties zijn volledig illegaal.

Wat kan ik doen?

Herkent u of kent u iemand die zich in deze situatie zou kunnen bevinden? Neem contact op met of help de persoon om in contact te komen met PAG-ASA, het Brusselse hulpcentrum voor slachtoffers van mensenhandel. Uit deze situaties geraken is mogelijk!

Meer info :

Simon LETELLIER –Stedelijk Preventieprogramma – sletellier@1030.be

PAG-ASA – Cellebroersstraat 16b, 1000 Brussel T 02 511 64 64 E info@pag-asa.be www.pag-asa.b