Covid-19: Terrasuitbreidingen voor Horeca

Veel sectoren hebben te lijden onder de verspreiding van het coronavirus. Toch is de gedwongen sluiting van bijna een jaar vooral voor de horeca een zware dobber. Het College van Burgemeester en Schepenen is zich bewust van de prangende situatie die bijna 450 zaken in de gemeente treft. De gemeente heeft in januari dan ook een aantal maatregelen genomen om de sector perspectief te bieden.

Naast de vrijstelling van de jaarlijkse belasting op terrassen (zoals in 2020) zal de gemeente het mogelijk maken om een terrasuitbreiding aan te vragen voor de periode van 8 mei tot 31 oktober 2021 (mits de gezondheidssituatie zich verbetert en de sluiting van de horecasector wordt opgeheven). "

 1,5 m op de voetpaden

Concreet kunnen zaken die over een geldige terrasvergunning en een geldig administratief dossier beschikken een paar extra vierkante meter openbare ruimte aanvragen om tafels en stoelen te plaatsen. De terrasuitbreidingen werden overigens al in 2020 toegelaten en kenden een groot succes bij de uitbaters van de zaken, de buurtbewoners en de klanten.

Vraag uw terrasiutbreiding aan >>>

In geval van vragen gelieve contact op te nemen met de dienst Handelszaken van de gemeente : handel@schaarbeek.be