Het OCMW van Schaarbeek lanceert een dubbele projectoproep

In het kader van de gezondheidscrisis ontving het OCMW van Schaarbeek verschillende subsidies om de begunstigde burgers en iedereen die hard door de pandemie werd getroffen meer te ondersteunen.

De subsidie die de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel (GGC) toekende, stelt het OCMW in staat om partnerschappen aan te gaan met het verenigingsleven zodat verschillende gerichte projecten rond volgende thema’s kunnen worden opgezet: voedselhulp, digitale kloof, huisvesting en daklozenproblematiek, en non take-up van rechten. Prioritaire doelgroepen zijn personen die door de crisis zwaar werden getroffen, senioren, jongeren en studenten, sekswerkers en, tot slot, eenoudergezinnen.

De subsidie van de Federale Staat beoogt dan weer de bevordering van de psychologische ondersteuning. Focus hierbij ligt op de steun voor projecten van geestelijke gezondheid.

Het OCMW van Schaarbeek lanceert op 2 augustus 2021 dus twee projectoproepen voor de sector van het verenigingsleven van Schaarbeek. Alle vzw’s die op het grondgebied van de gemeente actief bezig zijn met een van voornoemde thema’s kunnen hun project tussen 8 augustus 2021 en 31 oktober 2021 indienen. Geselecteerde projecten ontvangen een budgettaire enveloppe om hun project te verwezenlijken. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Schaarbeek evalueert de verschillende kandidaatsdossiers naarmate we ze ontvangen.

Wie meer informatie wil over deze dubbele projectoproep en over het financieringsmechanisme kan terecht bij mevrouw Sophie Lobet op het adres sophie.lobet@cpas-schaerbeek.brussels. De projecten kunnen worden ingediend via projecten@ocmw-schaarbeek.brussels.

Volledige beschrijving van de twee projectoproepen

Kader projectoproep - GGC Schijf B >>>
Kader projectoproep - Geestelijke gezondheidszorg >>>

Ontwerpovereenkomsten tussen OCMW en VZW >>>
Ontwerpovereenkomsten tussen OCMW en VZW - PSY >>>