Le Phareyers, een nieuwe dagopvang aan de Reyerslaan

De nieuwe dagopvang van het OCMW van Schaarbeek in de Reyerslaan 106 maakt zich klaar om de deuren te openen. Deze nieuwe voorziening kreeg als naam Le Phareyersen richt zich op daklozen, maatschappelijk geïsoleerden of mensen met huisvestingsproblemen.

Le Phareyersneemt zijn intrek in dit grote herenhuis aan de Auguste Reyerslaan 106.

Elk jaar coördineert het OCMW van Schaarbeek een systeem voor winteropvang dat de meest hulpbehoevenden ondersteunt. In 2019 ontstond het idee om het hele jaar door een dagopvang te organiseren die geen kopie zou zijn van de huidige Chauffoir-formule. De wens is om snel en duurzaam actie te ondernemen voor daklozen, geïsoleerde of slecht gehuisveste mensen om ze maatschappelijk te re-integreren, in een woning, met adequate psychologische en administratieve opvolging.

Met deze nieuwe structuur kan worden afgestapt van de noodaanpak die eigen is aan de winterregeling en al jaren door het OCMW in Schaarbeek wordt gehanteerd.

Individuele begeleiding

Deze dagopvang, gehuisvest in een groot herenhuis aan de Reyerslaan, is ontworpen als een plek waar mensen kunnen uitrusten, op krachten kunnen komen en sociaal contact kunnen hebben. Ze krijgen ook individuele ondersteuning bij hun administratie en het zoeken naar huisvesting.

Het uiteindelijke doel van de Le Phareyers is om de best mogelijke ondersteuning te bieden om mensen in moeilijkheden van de straat te helpen. Het team bestaat uit een coördinator, drie maatschappelijk assistenten en drie maatschappelijk werkers.

De volledige organisatie is zo uitgewerkt dat ze rekening houdt met de aanbevelingen van Bruss'Help om de coronamaatregelen na te leven.

Info:

New Chauffoir, Auguste Reyerslaan 106
Tram- en bushalte Diamant
Open van maandag tot donderdag van 9 tot 16uur en vrijdag, van 9 tot 13 uur
Tel:  0498 520 100