Subsidies voor verenigingen: projectoproep 2021

De gemeente Schaarbeek steunt verenigingen die zich inzetten voor jonge kinderen (0-3 jaar), kinderen (3-12 jaar) of jongeren (12-25 jaar). Daarvoor worden in de begroting financiële middelen uitgetrokken. Met het oog op innovatie en betere toekenningsvoorwaarden worden deze subsidies nu toegekend op basis van een projectoproep.

Voor welke projecten?

Projecten die in aanmerking komen voor een subsidie kunnen verschillende vormen aannemen en bevorderen:

Reageer op de projectoproep!

Wilt u activiteiten en projecten voor jonge kinderen, kinderen of jongeren ontwikkelen? Vul hier het kandidatuurformulier voor de projectoproep 2021 in en verstuur het via e-mail naar:

Voor jonge kinderen en kinderen:

Voor jongeren (12-25 jaar):

Als u twee projecten wilt indienen, vult u twee afzonderlijke formulieren in, met vermelding van de leeftijdscategorie. SVJK = jonge kinderen (0-3 jaar) en/of SVK = kinderen (3-12 jaar).

De kandidatuurformulieren worden onderzocht door een adviescommissie die bestaat uit de schepen van Kinderen en Jeugd, medewerkers van de dienst Kinderen en Jeugd en een medewerker van een externe organisatie.

Subsidiereglement – Kleine kinderen-Kinderen-Jeugd Gemeente

Deadlines

Publicatiedatum van de projectoproep: 29 maart 2021

Deadline voor het indienen van bestanden: 20 mei 2021

Projecten die in aanmerking komen moeten tussen 30 juni 2021 en 30 juni 2022 plaatsvinden.