Uitspraak Raad van State over het parkeerreglement van de gemeente.

Straten in blauwe zone

Betaald in de blauwe zone sinds 18 januari 2023?

Vraag hier uw terugbetaling aan

 

Wat zijn de gevolgen?

De groene zone die al jaren - van voor 2020 - groene zone was, blijft groen. U kan er onbeperkt in de tijd parkeren en betalend tussen 9 en 21 uur (met uitzonderingen).

De groene zone die sinds 1 januari 2020 ingevoerd werd, wordt tijdelijk terug blauwe zone. U kan er parkeren voor maximaal 2 uur en gratis mits het zichtbaar plaatsen van de blauwe parkeerkaart.

In beide gevallen kunnen houders van een bewonerskaart daar onbeperkt parkeren.

Wat is er aan de hand ?

De veralgemening van de groene zone in de gemeente Schaarbeek - van kracht sinds 1.1.20 - werd aanhangig gemaakt bij de Raad van State. Op 17 januari 2023 doet het arrest twee uitspraken. Artikel 1 zegt dat het reglement niet geldig is omwille van 2 procedurefouten. Artikel 2 aanvaardt wel de effecten van dit reglement, met name de betaling van de parkeerboetes, en dit van 1 januari 2020 tot en met 17 januari 2023. Boetes zullen dus niet worden terugbetaald.

Het college werkt momenteel aan een nieuw reglement om die herinvoering van de groene zone over heel het grondgebied mogelijk maakt, aangezien de uitspraak van de Raad van State de gegrondheid van het geannuleerde reglement niet ter discussie stelt. Een algemene groene zone zorgt immers voor minder stress bij wie een bewonerskaart heeft en gelijkheid van behandeling voor parkeerders.

Hoe weet ik of in in een blauwe of groene zone geparkeerd sta?

De parkeermeters in de tijdelijke blauwe zone zullen tot nader order de melding ‘gratis parkeren’ of ‘buiten gebruik’ krijgen. Check dus de parkeermeters om de laatste juiste informatie te kennen.

Raadpleeg de straten die zich in de Blauwe Zone bevinden

Wat als ik mij vergis in die tijdelijk blauwe zone ?

De gemeente heeft er begrip voor dat deze plotse en tijdelijke verandering niet bij iedereen bekend is. Indien u in de betreffende zone (vroeger blauw, sinds 1.1.20 groen, sinds 18.1.23 tijdelijk blauw) geparkeerd staat zonder blauwe parkeerkaart maar met betaalbewijs dan zal elke betwisting in uw voordeel zijn.

Als u vanaf 18 januari 2023 (en tot datum van herinstelling van de groene zone) betaald heeft voor uw parkeerplaats in de tijdelijke blauwe zone, kunt u een terugbetaling aanvragen via refund1030@parking.brussels

Om de verwerking te vergemakkelijken moet uw aanvraag de volgende gegevens bevatten

  • Datum en bedrag van de betaling
  • Gebruikt telefoonnummer
  • Locatie van de parkeerplaats

Let wel:

De rode zones (knooppunt van winkels / horeca) blijven ongewijzigd en dus betalend;
de groene zones van voor 1.1.2020 blijven ongewijzigd en dus betalend.