Uw onroerende voorheffing te hoog? Vraag uw premie aan!

U hebt het aanslagbiljet voor uw onroerende voorheffing ontvangen en hebt gemerkt dat deze de voorbije jaren gevoelig is verhoogd? Geen nood, de gemeente kent twee premies toe die deze verhoging volledig compenseren. Uiteindelijk zullen Schaarbekenaren die eigenaar zijn van één woning niets extra hoeven te betalen dan voorheen !

Gemeentelijke Be Home-premie

De premie voor 2022 bedraagt 70 euro en komt bovenop de gewestelijke Be Home-premie van 139 euro. Beide premies worden automatisch afgetrokken bij de berekening van uw onroerende voorheffing.

Begeleidingspremie

Deze premie kunt u aanvragen als u in uw eigen woning woont. De premie is gelijk aan het verschil tussen de verhoging van de onroerende voorheffing en de verlaging van de personenbelasting (PB, zie hieronder). Deze premie bedraagt gemiddeld 297 euro.

De premie wordt toegekend aan alle eigenaars die hun eigendom persoonlijk betrekken. De eigenaars moeten gedomicilieerd zijn te Schaarbeek en plichtig zijn aan de personenbelasting in België en zijn beroepsinkomsten in België mogen niet vrijgesteld zijn van de inkomstenbelasting op grond van een internationale conventie.

Vraag uw premie aan binnen de 3 maanden nadat u uw aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing hebt ontvangen:

  • via de website van Schaarbeek: https://my.1030.be
  • door uw dossier af te geven aan het onthaal van het Gemeentehuis
  • door uw dossier op te sturen met de post (dienst Inkohieringen, Colignonplein, 1030 Schaarbeek)
  • of via het e-mailadres sociale-premie@1030.be

Schaarbeek heeft de laagste personenbelasting

De gemeente Schaarbeek heeft ook haar personenbelasting (PB) verlaagd van 5,8% naar 4,9%. Daarmee heeft Schaarbeek het record voor de laagste personenbelasting in Brussel te pakken. Wanneer ze hun onroerende voorheffing ontvangen, verliezen heel wat Schaarbekenaren de verlaging van de personenbelasting uit het oog. In veel gevallen blijkt uit een vergelijking van de cijfers dat de inwoners van Schaarbeek er eigenlijk alleen maar bij winnen.