Wat vind je van de netheid van het Liedtsplein?

Het Brussels Gewest heeft onlangs, via Net Brussel en FostPlus, een nieuwe gewestelijke strategie voor stedelijke netheid gelanceerd. Een van de onderdelen van deze strategie is het "Beheer van de openbare ruimte".

Het doel? Het bestaat erin om samen met de betrokken actoren een concreet actieplan op te stellen voor de verbetering van de netheid in vier pilootgebieden: het Flageyplein, de Kunstberg, het Zuidstation en… het Liedtsplein.

Hoe? In nauwe samenwerking met onze gemeente wordt een enquête over de gevoelens van de bewoners, de gebruikers en de straatvegers met betrekking tot de problemen van onreinheid in deze vier wijken gelanceerd.

Woont u, komt u vaak of komt u regelmatig in de Branbant/Liedtswijk? Wij nodigen u dan uit om het formulier in te vullen om onze diagnose te verdiepen

Formulier >>>

En aarzel zeker niet om deze te delen met anderen!

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met het volgende adres: contact@citytools.be