Nieuwe software bij het OCMW

Het OCMW van Schaarbeek zal zijn informaticabeheer moderniseren met de komst van de software Sociabili in november. Een innovatie die een positieve impact zal hebben op het onthaal van de burgers-begunstigden en op het beheer van hun dossiers.

 

 

Een groot aantal werknemers van het OCMW van Schaarbeek zullen Sociabili gebruiken om de vragen van de burgers-begunstigden dagelijks te behandelen. OCMW 2000, de software die het OCMW sinds 1999 gebruikt, nadert het einde van zijn levensduur en zal binnenkort onbruikbaar zijn.

Een “coöperatieve” software

Het OCMW van Charleroi heeft Sociabili ontwikkeld, dat sinds 2011 operationeel is in deze Henegouwse stad. Deze software is bedoeld om verder te evolueren: Charleroi heeft beslist om een platform voor uitwisseling en samenwerking te openen voor alle geïnteresseerde OCMW’s. Sociabili kan dus worden aangepast aan de centra die het gebruiken, wat niet alleen het OCMW van Schaarbeek, maar ook die van Molenbeek, La Louvière, Doornik en Bergen heeft overtuigd.

In november zal Sociabili in Schaarbeek worden geïntroduceerd. De software is modern in ontwerp en werking en veel intuïtiever, gebruiksvriendelijker en beter aangepast aan het werk op het terrein dan OCMW 2000. Sociabili zal het werk van het OCMW vergemakkelijken, maar ook de burgers-begunstigden een betere service bieden.