Notulen

De notulen van een zitting worden pas goedgekeurd tijdens de volgende zitting, die doorgaans een maand later plaatsvindt. De notulen bevatten de naam van de aanwezige leden, het gevolg dat aan alle agendapunten wordt gegeven, de tekst van de genomen beslissingen, de naam van de interveniënten, de stemmingswijze, de amendementen en het resultaat van de stemmingen.

De notulen van volgende zittingen zijn beschikbaar op de site.

Voor meer informatie en om het nieuws van de gemeenteraad te volgen, kunt u ook rechtstreeks onze werkinstrumenten raadplegen >>>

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009