Dienst Sociale Participatie (OCMW)

Missies/competenties

Eenieder heeft het recht om vrijelijk deel te nemen aan het culturele leven van de gemeenschap, om te genieten van kunst (…) en om deel te hebben aan de wetenschappelijke vooruitgang en de vruchten daarvan" (uittreksel uit artikel 27 van de Universele verklaring van de rechten van de mens)

De dienst Sociale Participatie (DSP) steunt de culturele, sportieve en sociale ontplooiing van personen die steun genieten van het OCMW. Hij begeleidt de betrokkenen op een persoonlijke manier in dit domein, rekening houdend met hun behoeften, interesses en middelen.

De DSP organiseert workshops, culturele uitstappen, excursies en workshops in samenwerking met verschillende culturele instellingen en verenigingen en verenigingen voor permanente educatie (het Huis van de Vrouw, le Méridien, les Débrouillardes,….). Hij kan de inwoners-cliënten doorverwijzen naar externe structuren aangepast aan hun behoeften of middelen (verenigingen, sportclubs,…). Hij steunt hen ook financieel bij de toegang tot culturele en sportactiviteiten of de aankoop van materiaal en verdeelt ook tickets Artikel 27 die de toegang tot cultuur vergemakkelijken.

U wilt graag informatie ontvangen over de gezamenlijke activiteiten, de workshops en de culturele uitstappen die we organiseren? Kom naar onze permanenties “Parlons Culture” op donderdag in ons lokaal “Espace temps” Rogierlaan 22 te Schaarbeek.

 

Telefoon
02/435 52 07
Fax
02/435 50 36