Openbaar onderzoek Josaphat

Van 3 oktober tot en met 2 december 2019, wordt het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) Josaphat aan een openbaar onderzoek onderworpen.

In het kader van het openbaar onderzoek, wordt u uitgenodigd op een infosessie. Dit vindt plaats op 21 oktober 2019, van 19u30 tot 21u30 in Event Lounge, Generaal Wahislaan 16F te 1030 Schaarbeek (binnen de economische activiteitenzone).

projet Mediapark© Reporters - SAU-MSI

 

Op 23 mei 2019 keurde de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) goed voor de site van het voormalige rangeerstation Josaphat. Het RPA biedt een kader voor de toekomstige ontwikkelingen van deze site die van belang is voor het gewest.

Het ontwerp van Richtplan van Aanleg (RPA) Josaphat preciseert en concretiseert, aan de hand van een strategisch en reglementair luik, de ambities van het Brussels Gewest voor deze site, zoals vermeld in het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO).

Het ontwerp van het RPA dat aan een openbaar onderzoek wordt onderworpen, schetst zo de richtlijnen voor de toekomstige wijk, meer bepaald: de ontwikkeling van een nieuwe stadswijk, geïntegreerd in een parkomgeving en bedoeld als voorbeeld op het vlak van sociale gemengdheid, zachte mobiliteit, architecturale kwaliteit en kwaliteit van de huisvesting, regenwaterbeheer, enz.; de herinrichting van het station van Evere en de herkwalificatie van het stedelijke industriegebied; de ontwikkeling van een sterke landschappelijke identiteit.

Openbaar onderzoek

Van 3 oktober tot en met 2 december 2019, wordt het ontwerp van Richtplan van Aanleg aan een openbaar onderzoek onderworpen.

De verschillende documenten zijn online raadpleegbaar, via de website perspective.brussels.

Het dossier ligt ook ter inzage bij het gemeentebestuur waar technische inlichtingen of uitleg kunnen (kan) worden verkregen:

  • op het Gemeentehuis, Colignonplein 1030 Schaarbeek
  • van maandag tot vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur
  • op donderdag tussen 16u30 en 20.00 uur
  • of op afspraak op 02/244.75.11 ( M. Beriaux).

Tijdens dit openbaar onderzoek, kunnen alle bewoners en geïnteresseerde personen kennismaken met het project en hun opmerkingen of observaties bekendmaken:

  • via dit formulier
  • op het postadres: Perspective.brussels –Territoriale strategie-Naamsestraat 59 –1000 Brussel
  • mondeling, bij bovenvermeld gemeentebestuur, dat de opmerkingen en klachten overschrijft en een kopie daarvan gratis overhandigt aan de aangever.

Infosessie

In het kader van het openbaar onderzoek, wordt u uitgenodigd op een infosessie. Dit vindt plaats op 21 oktober 2019, van 19u30 tot 21u30 in Event Lounge, Generaal Wahislaan 16F te 1030 Schaarbeek (binnen de economische activiteitenzone).