RPA Josaphat: Schaarbeek brengt een negatief advies uit

Tijdens de laatste Gemeenteraad heeft het College voorgesteld om een ongunstig advies uit te brengen over het Richtplan van Aanleg (RPA) van de Josaphat-site. Een meerderheid van 31 van de 47 gemeenteraadsleden heeft besloten dit voorstel te volgen.

Vele inwoners en verenigingen hebben hun bezorgdheid geuit. De gemeente heeft de burgers gehoord en bepaalde meningen onthouden.

Het advies bekijken >>>

We hebben de verstedelijking van deze site altijd gesteund,” brengt Burgemeester Cécile Jodogne in herinnering. Het pilootproject moest uitdrukking geven aan onze wil om een nieuwe, duurzame, gemengde ecowijk te ontwikkelen met een sterke milieuambitie. Het moest zich ontwikkelen rond een grote, ludieke groene ruimte en een mix van woningen en voorzieningen. Dit project moet een voorbeeld zijn op het gebied van bestuur en participatie. Het project dat vandaag wordt voorgesteld, weerspiegelt die visie onvoldoende.

 

Kort samengevat

Voor Schaarbeek is het project te compact en niet afgerond op het vlak van mobiliteit. We spreken over 5.500 bewegingen van voertuigen per dag terwijl het hier om een wijk gaat waar het verkeer soms al kritiek is.

Het project onderzoekt onvoldoende alternatieven voor de wagen. De MIVB en de NMBS hebben geen duidelijke engagementen gegeven. De toekomstige wijk verdient ook een hogere milieuambitie. Op het vlak van bestuur en burgerparticipatie moeten inspanningen worden geleverd. Om de wijk aangenaam en functioneel te maken, zowel voor de toekomstige bewoners als voor de ondernemingen, moet ze beter verbonden zijn met de omliggende infrastructuren.

En morgen?

De gemeente, die rekening heeft gehouden met de vragen van de burgers, zal haar adviezen en voorstellen naar de gewestregering sturen, die uiteindelijk een beslissing zal nemen. Schaarbeek neemt nu contact op met het Gewest en de eigenaar van de site: dit essentiële dossier moet vooruit!