Internationale mannendag

Denken dat mannen nooit het slachtoffer zijn van discriminatie is evenzeer een illusie als denken dat vrouwen alle rechten verworven hebben. Daarom is ook een speciale Dag gewijd aan … “de mannen” .

Clichés zijn hardnekkig

Ook het mannelijke geslacht moet tegen bepaalde stereotypes vechten. Het heersende beeld in de media is dat van een gespierde, sportieve man die alle obstakels overwint die hij in zijn succesvolle carrière tegenkomt.

En hoewel jonge vaders recht hebben op 10 dagen ouderschapsverlof, moeten ze dat wel vooraf aanvragen. Is dat dan geen discriminatie? Een onderzoek heeft uitgewezen dat 35% van de vaders ontevreden zijn over de duur van hun ouderschapsverlof en dat 10% van hen problemen heeft ondervonden bij hun aanvraag, die vaak te maken hebben met de reactie van hun werkgever. (Instituut voor de Gelijkheid tussen Vrouwen en Mannen, 2011)

De gemeente Schaarbeek moedigt positieve modellen aan en nodigt de hele maatschappij uit om belangstelling te tonen voor deze kwestie.

19 november

De Internationale Mannendag, die in 1999 werd gelanceerd en op 19 november plaatsvindt, wordt ondertussen in meer dan 60 landen gehouden.

Het is echter een verrassend initiatief; onze Westerse gewoonten zijn immers verankerd in een "mannelijke" kijk op maatschappelijke kwesties, die nog altijd de dienst uitmaken op tal van domeinen.

Het zou echter verkeerd zijn om te geloven dat de promotoren van deze dag het "machismo" nog meer bevestigd willen zien. Ze willen eerder deze traditionele, mannelijke kijk op de maatschappij in vraag stellen.

De relaties tussen de geslachten heruitvinden met het oog op gelijkheid, zonder de kaart te trekken van een mannelijke of een vrouwelijke kijk, dat is de bestaansreden van deze dag. Voorlopig is de vooruitgang nog bescheiden... maar het zal ongetwijfeld nog wat tijd kosten vooraleer men beseft dat een man geen vrouw is zoals een andere!