Bemiddeling onthaal van nieuw aangekomen buitenlanders

Welkom in Schaarbeek! U komt uit het buitenland en de administratieve formaliteiten zijn voor u moeilijk te begrijpen? BONAB (Bemiddeling Onthaal van Nieuw Aangekomen Buitenlanders) kan u hierbij helpen.

Gepersonaliseerde begeleiding

U komt uit het buitenland en u wilt in Schaarbeek komen wonen. Als u moeite hebt met de administratieve procedures (inschrijving, herinschrijving, naturalisatieaanvraag enz.), kan MANAE u wegwijs maken.

De dienst biedt individuele en gepersonaliseerde begeleiding aan. Hij luistert naar u, analyseert de vraag, informeert u en verwijst u door naar de juiste diensten (bv.: een school zoeken, een dokter, een cursus Nederlands of Frans, een inburgeringscursus,...).

MANAE

Een dialoog aangaan om conflicten te voorkomen

In geval van een misverstand of onenigheid met de ambtenaren van de administratie kan BONAB bemiddelen. De bemiddelaar neemt de tijd om de situatie uit te klaren, de spanning te verminderen en het conflict onpartijdig op te lossen.

Informatiesessies voor groepen

Naast individuele begeleiding organiseert BONAB ook bezoeken aan het gemeentehuis in samenwerking met het Huis van de Kunsten voor bestaande groepen (zoals de vzw’s die actief zijn in Schaarbeek of het Onthaalbureau voor nieuwkomers (VIA vzw)).

In het kader hiervan richt BONAB informatiesessies in om de werking van de gemeente en de gemeentelijke administraties in het algemeen uit te leggen. Op het einde van de sessie krijgen de deelnemers de gelegenheid om vragen stellen.