Beslissingsorganen van het OCMW

Voorzitster

Sophie QUERTON, Voorzitster

Secretaris-generaal

Amélie VANWISSEN, Secretaris-generaal

Raad van Maatschappelijk Welzijn

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn beheert de bevoegdheden van het OCMW. Hij komt twee keer per maand bijeen en kan vergeleken worden met het wetgevende orgaan van de instelling. De Raad telt 13 adviseurs voor maatschappelijk welzijn en wordt voorgezeten door de OCMW-voorzitster, Sophie QUERTON.

Leden van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn:

 • BEN MOHA Ismaël             Ecolo – Groen
 • CATHERIN Christiane        PS
 • DESMEDT Émilie                 Lijst van de Burgemeester
 • GEHENOT Christine           PTB
 • HINQUE Virginie                Lijst van de Burgemeester
 • KARA Tufan                        MR
 • KHIAR Lahouscine             PS
 • MANALIS Georgy               PS
 • OUCHEN Yousra                Ecolo-Groen
 • QUERTON Sophie              Lijst van de Burgemeester
 • ROBAJ Artina                      CdH
 • VAN HERZEELE Jasper        Ecolo – Groen
 • MALAMBA KIFAYA Denise  Lijst van de Burgemeester

Vast bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het staat in voor de courante administratie van het OCMW en voor de taken die gedelegeerd worden door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Het vergadert maandelijks. Het vast bureau telt momenteel vier leden. Het wordt voorgezeten door Sophie QUERTON, voorzitster van het OCMW.

Bijzondere Comités

Binnen de Raad voor Maatschappelijk Welzijn zijn er Bijzondere Comités. In Schaarbeek zijn er drie:

 • Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
 • Het Bijzonder Comité voor Socioprofessionele Integratie
 • Het Bijzonder Comité voor ouderen

Deze Bijzondere Comités nemen beslissingen over alle steunaanvragen die verband houden met hun specialisatie. Ze nemen beslissingen in bepaalde materies en brengen ook adviezen uit aan de Raad voor Maatschappelijk Welzijn.

De adviseurs vergaderen elke dag in groepjes van drie in subcomités om de steunaanvragen die elke dag worden ingediend te onderzoeken.

Nuttig document