Schaarbeek in een noodtoestand voor het klimaat

De Gemeenteraad van Schaarbeek heeft unaniem de klimaatnoodtoestand uitgeroepen! Het gaat nog steeds om een globale en planetaire uitdaging, maar deze vereist ook doordachte, coherente en participatieve oplossingen op gemeentelijk niveau. Maar hoe kunnen we deze doelstelling concreet behalen?

 

 

Sinds 2012 staat het Schaarbeekse bestuur in de voorste gelederen wat het milieu betreft. Dat komt onder andere door de goedkeuring door de Gemeenteraad van het Gemeentelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling en het Klimaatplan, dat streeft naar een adequaat, concreet en transversaal beheer van het afval en de hulpbronnen van het bestuur.

Wat zal deze motie, die gesteund wordt door de Gemeenteraadsleden, veranderen? De noodtoestand zal dienen als omkadering voor de uitwerking van een nieuw Klimaatplan. De gemeente zal het de komende maanden in detail voorstellen.

Heel wat acties ten voordele van het klimaat

Dankzij de denkoefeningen binnen het College en samen met de gemeentediensten heeft Schepen van Klimaat Vincent Vanhalewyn de klimaatkwestie centraal gesteld in Schaarbeek. We vermelden met name de goedkeuring van de motie Zero Plastic die de gemeente een duwtje in de rug geeft in de richting van een zero waste-doelstelling, de plaatsing van zonnepanelen op de daken van de gebouwen van de gemeente of de inspanningen om de gemeente prioritair uit te rusten met elektrische of weinig vervuilende voertuigen.

Niet alleen Schaarbeek sluit zich aan bij deze aanpak: Koekelberg, Brussel-Stad, Etterbeek, Elsene en vele anderen hebben deze onderschreven. En dan kunnen we ook San Francisco en Los Angeles vermelden. Ook landen als het Groot-Brittannië, Schotland, Wales en Ierland hebben zich bij de beweging aangesloten.