Zoekresultaten

Premies huisvesting >>> Groene premies >>>   Pagina in opbouw

Milieupremies

De gemeente moedigt de Schaarbekenaren aan om aan duurzame activiteiten te doen, zoals hun gevels groeners maken of een duurzaam burgerinitiatief lanceren.

Premies

Er zijn diverse premies beschikbaar voor de Schaarbeekse eigenaars: Renovatiepremies (groene premies, energiepremie, technopreventiepremie,...); Premie bij de verwerving van een enige woning; Sociale begeleidingspremie; Gemeentelijke prem
26/03/2019

Premies om uw activiteiten te boosten!

Sinds 25 maart kunnen Brusselse ondernemingen genieten van een nieuw gamma premies om hun activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen.

Premie voor technopreventie (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Eigenaars of huurders die mechanische beschermingsmaatregelen nemen (versterking van sloten, gepantserde deuren enz.) kunnen onder bepaalde voorwaarden een zogenaamde technopreventiepremie genieten.

Premie bij de verwerving van een enige woning (Burger)

De premie werd door de gemeenteraad ingevoerd op de zitting van 4 maart 2015 met als doel het aanmoedigen van het verwerven van een enige woning en deze als hoofdverblijfplaats te betrekken De enige woning is het enige onroerend goed op datum van de

Gewestelijke premies voor ondernemingen (Bedrijf)

  Brusselse ondernemingen kunnen genieten van premies om hun activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ontwikkelen. Voor wie? U kunt als zelfstandige, bedrijfsleider of kandidaat-ondernemer die een zaak wil opstarten een premie aanvrag

Premie voor voortuintjes (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Heeft uw woning een uitbouwstrook aan de voorgevel en wilt u meer groen?

Gemeentelijke Be Home-premie (Burger)

Een Brussels eigenaar die in zijn eigendom woont, geniet een gewestpremie van 120€ aangevuld met een gemeentepremie van 35€, ofwel 155€ ter compensatie van de verhoging van zijn voorheffing. Deze premies worden automatisch afgetrokken bij ...

Premie voor aankoop van een compostvat (Burger/Vereniging/Bedrijf)

Wilt u uw groenafval composteren? Installeer dan een compostvat en dien een aanvraag in om in aanmerking te komen voor de premie!

Premies voor burgerinitiatieven rond duurzame ontwikkeling (Burger/Vereniging/Bedrijf)

U wil een project rond duurzame ontwikkeling opstarten, maar u beschikt niet over de nodige middelen? Een boekenbox, collectief composteren …? Aarzel dan niet langer!
23/01/2019

Zin om te composteren? Geniet van een premie

Zo kunt u tot 75% van de waarde van uw aankoop terugbetaald krijgen.

Sociale begeleidingspremie (Burger)

Deze premie is bedoeld voor inwoners van Schaarbeek die zelf in hun enige eigendom wonen of die hun ander(e) pand(en) laten beheren door een Sociaal Verhuurkantoor of wanneer de eigenaar van het pand in een rusthuis verblijft en geen huurinkomsten on
Adviesraad voor dierenwelzijn, premie voor de sterilisatie van katten, vrije ruimtes voor honden,... Schaarbeek is al lang een pioniersgemeente op het vlak van dierenwelzijn.