Sportcheque

U bent Schaarbekenaar en uw kinderen beoefenen een sport? Vraag dan een sportcheque aan om hen in te schrijven in een club!

Een tegemoetkoming in de inschrijvingskosten

Sporten is goed voor de gezondheid en de ontwikkeling van kinderen. Om u aan te moedigen uw kind in te schrijven bij een Schaarbeekse sportclub, betaalt de gemeente € 60 van de inschrijvingskosten terug.

Voor wie?

De sportcheques zijn voor Schaarbeekse jongeren (tot 21 jaar voor de jongens et tot 25 jaar voor de meisjes). De club zelf moet zich niet noodzakelijk in Schaarbeek bevinden. Alleen de domiciliëring van de Schaarbeekse jongere (of van één van zijn wettelijke vertegenwoordigers) wordt in overweging genomen.

Volgens de voorwaarden van de regeling hebben bepaalde gezinnen recht op overtallige cheques.

Meisjes aanmoedigen tot sporten

Om het vrouwelijke doelpubliek aan te moedigen, hebben meisjes recht op een overtallige cheque (60€).

...en de handisport

Om daarnaast ook de diversiteit en G-sport aan te moedigen, kan elke persoon met een handicap die aan sport doet (zonder leeftijdsgrens) gebruikmaken van een overtallige cheque (60€)

 

OPGELET : U moet uw cheque aanvragen tijdens het inschrijvingsjaar, tussen 1 september en 31 augustus.