Vakantieopvang - Paasvakantie

Alle gemeentelijke stages zijn afgelast!

Tijdens de paasvakantie zal zowel GBS De Kriek als GBS Paviljoen opvang voorzien in de François-Joseph Navezstraat 59 en in de Rogierlaan 214 (Kattepoel) voor kinderen van ouders met een cruciaal beroep, sociaal of medisch kwetsbare kinderen en kinderen met een moeilijke thuissituatie.

Het algemene principe blijft dat kinderen zo veel als mogelijk thuis worden opgevangen tijdens de paasvakantie.

Dat is overeengekomen in een overleg tussen onder andere de onderwijskoepels, onderwijsvakbonden en verschillende Vlaamse overheidsinstanties. 

Instructies

In het kader van de gezondheidscrisis die we meemaken, is de vakantieopvang een uitzonderlijke dienst die bedoeld is om de kinderen van ouders te ontvangen die geen andere mogelijkheid zouden hebben.

Het basisprincipe is dat leerlingen maximaal thuis worden opgevangen.

Voor volgende groep van gezonde leerlingen wordt tijdens de paasvakantie opvang op school voorzien:

  • Leerlingen van wie de ouder(s) een job in een cruciale sector uitoefenen. De federale overheid stelde een lijst op van dergelijke beroepen die als toetssteen kan dienen. Deze ouders kunnen niet thuis werken, want ze nemen nu de zorg op van zieken en mensen die hulp nodig hebben, werken bij het openbaar vervoer of in de veiligheidssector, voedingsindustrie, distributie ...

De vakantieopvang wordt georganiseerd:

  • van 6 tot 17 april 2020 (met uitzondering van 13 april - feestdag);
  • van maandag tot en met vrijdag van 07u30 tot 18u;
  • voor kinderen van GBS De Kriek en GBS Paviljoen;
  • in de François-Joseph Navezstraat 59 en in de Rogierlaan 214 (Kattepoel).

De opvang is gratis.

Er is geen maaltijddienst beschikbaar. U moet zorgen voor een lunch voor uw kind, evenals snacks voor de dag en een fles water.

Inschrijven

Het is wenselijk dat de ouder zijn kind op voorhand registreert door de volgende instructies toe te passen:

Wanneer je aankomt bij de vakantieopvang van de school, wordt je gevraagd om:

  • Uw identiteitskaart en die van uw kind mee te nemen;
  • Het originele registratieformulier van het kind mee te nemen;
  • Het originele certificaat van uw werkgever in te dienen, waarin staat dat uw aanwezigheid vereist is op het werk.

Opvanglocatie

GBS Paviljoen & GBS De Kriek

  • François-Joseph Navezstraat 59 – 1030 Schaarbeek
  • Rogierlaan 214 – 1030 Schaarbeek

 

Contact:
nlonderwijs@schaarbeek.be