Icon for xls export

Alle rekeningen

Elk jaar stellen de gemeenten ook de jaarrekening van het afgelopen dienstjaar vast.

Waar de begroting een raming van alle uitgaven en ontvangsten bevat, weerspiegelt de jaarrekening de reële ontvangsten waarvoor een daadwerkelijk recht is vastgesteld en de reëel aangegane en geboekte uitgaven (alle ontvangsten en uitgaven die daadwerkelijk tijdens het beschouwde dienstjaar zijn gerealiseerd).

  • Jaar
  • Beraadslaging
  • Basisdocumenten
  • Analyse en commentaren
  • Bijlagen