U houdt van uw kat? Laat ze dan steriliseren!

U heeft vast al gemerkt dat in de straten van Brussel steeds meer dieren aan hun lot worden overgeleverd. Schaarbeek vormt hierop helaas geen uitzondering. De asielen en verenigingen zijn overbelast en luiden de alarmbel. De sterilisatie van uw kat, verplicht sinds 1 januari 2018, is een van de oplossingen voor dit probleem.

 

De gemeente Schaarbeek subsidieert de vzw Ever'y Cat voor de sterilisatie van zwerfkatten.

Dit voorkomt de verspreiding van dieren die in erbarmelijke omstandigheden leven, slachtoffer zijn van ongevallen, geweld en blootgesteld zijn aan ziekten en infecties. Maar we stellen vast dat het aantal zwerfkatten het veldwerk toch niet vermindert. Integendeel, de situatie verslechtert.

Achtergelaten en aan hun lot overgeleverd

Hoewel sterilisatie van katten in België verplicht is, aarzelen veel eigenaars om dit te doen en beseffen ze niet wat de gevolgen kunnen zijn. In nauwelijks meer dan een jaar kan een kattenpaar een dertigtal baby’s voortbrengen als daar niets aan wordt gedaan. Wie kan zoveel dieren opvangen? Deze kittens worden dan vaak achtergelaten in asielen of aan hun lot overgeleverd op straat.

Als u van uw kat houdt, laat ze dan steriliseren! Hierdoor zal de levensverwachting stijgen en zullen sommigen van hen zelfs tot rust komen.

Gemeentelijke premie voor de sterilisatie van katten

Sinds 2017 heeft de gemeenteraad een reglement goedkeurd voor de sterilisatie van huiskatten.

Elk Schaarbeeks gezin kan een “premie voor de sterilisatie van een huiskat” aanvragen. In 2018 heeft elk gezin recht op een cheque van €50 voor elke te steriliseren kater of kattin (met een maximum van 3 katten per gezin). Het saldo moet dan door het gezin worden bijgepast bij de dierenarts.