Uw administratie afhandelen zonder afspraak? Dat kan!

De gezondheidsmaatregelen die we op basis van de aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad hebben ingevoerd, houden onder meer in dat burgers een afspraak moeten maken om bij het gemeentebestuur langs te komen.

Omwille van de drukte, wordt de wachttijd alsmaar langer. En sommige burgers kunnen echt niet langer wachten om hun administratie op orde te krijgen.

Daarom heeft de gemeente Schaarbeek beslist om inloopmomenten te organiseren, zodat burgers zonder afspraak kunnen langskomen! Iedereen mag zich aanmelden.

Om alles vlot te laten verlopen, wordt er gewerkt met een ticketsysteem.

Wanneer?

  • 23 en 24 juni van 8u tot 13u
  • 30 juni en 1 juli van 8u tot 13u
  • 7 en 8 juli van 8u tot 13u
  • 14 en 15 juli van 8u tot 13u
  • 21 en 22 juli van 8u tot 13u
  • 28 en 29 juli van 8u tot 13u

Voor welke administratieve handelingen?

Handelingen die snel kunnen worden afgehandeld: identiteitskaarten, kids-id's, verblijfsvergunningen (kaarten B, C, D, E, F, E+, F+), reispas, paspoort, rijbewijs en afgifte van een bewijs van ouderlijke machtiging

Meer info: 02/244.75.11

 

De organisatie ter plaatse kan eventueel worden aangepast aan de nieuwe aanbevelingen van de Nationale Veiligheidsraad.