Uw onroerende voorheffing te hoog? Vraag uw premie aan!

U hebt het aanslagbiljet voor uw onroerende voorheffing ontvangen en hebt gemerkt dat die hoger is? Geen paniek, de gemeente kent twee premies toe die deze verhoging volledig compenseren. Uiteindelijk zullen Schaarbekenaren die eigenaar zijn van hun woning niets méér moeten betalen !

Gemeentelijke Be Home-premie

Schaarbeek heeft voor dit jaar de premie van 2019 verdubbeld. Die premie bedraagt nu 70 euro en komt bovenop de gewestelijke Be Home-premie van 130 euro. Beide premies worden automatisch afgetrokken bij de berekening van uw onroerende voorheffing.

Begeleidingspremie

Deze premie kunt u aanvragen als u in uw eigen woning woont. De premie is gelijk aan het verschil tussen de verhoging van de onroerende voorheffing en de verlaging van de personenbelasting (PB, zie hieronder). Deze premie bedraagt gemiddeld 342 euro.

Voorheen werd voor deze premie een maximale inkomenseis gesteld. Voortaan zal de gemeente deze premie toekennen aan alle eigenaars die hun eigendom persoonlijk betrekken, ongeacht hun inkomen. Bovendien wordt het premiebedrag niet langer beperkt.

Vraag uw premie aan binnen de 3 maanden nadat u uw aanslagbiljet inzake onroerende voorheffing hebt ontvangen:

  • via de website van Schaarbeek: https://my.1030.be
  • door uw dossier af te geven aan het onthaal van het Gemeentehuis
  • door uw dossier op te sturen met de post (dienst Inkohieringen, Colignonplein, 1030 Schaarbeek)
  • of via het e-mailadres sociale-premie@schaarbeek.be

Schaarbeek heeft de laagste personenbelasting

De gemeente Schaarbeek heeft ook haar personenbelasting (PB) verlaagd van 5,8% naar 4,9%. Daarmee heeft Schaarbeek het record voor de laagste personenbelasting in Brussel te pakken. Wanneer ze hun onroerende voorheffing ontvangen, verliezen heel wat Schaarbekenaren de verlaging van de personenbelasting uit het oog. In veel gevallen blijkt uit een vergelijking van de cijfers dat de inwoners van Schaarbeek er eigenlijk alleen maar bij winnen.