Niet-Belgische staatsburgers: schrijf u in voor de gemeenteraadsverkiezingen

2024 wordt een verkiezingsjaar: de regionale, federale en Europese verkiezingen vinden plaats in juni, terwijl de gemeenteraadsverkiezingen in oktober worden gehouden. Niet-Belgische burgers kunnen ook gaan stemmen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen om deel te nemen aan het lokale politieke leven. Hieronder vindt u de te volgen stappen.

U moet minstens 18 jaar oud zijn en zich inschrijven op de kiezerslijst voor de verkiezingen van oktober 2024. Om zich op deze lijst in te schrijven, hangen de voorwaarden ervan af of u een staatsburger van een lidstaat van de Europese Unie (EU) bent of niet.

Inschrijvingsvoorwaarden

  • Voor 1 augustus 2024 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister.
  • Niet van uw stemrecht ontnomen zijn door een rechterlijke beslissing.
  • Voor niet-EU-burgers: minstens de laatste 5 jaar in België gewoond hebben met een geldige verblijfsvergunning.

Zich inschrijven bij de gemeente

Als u zich inschrijft op de kiezerslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, bent u verplicht om te gaan stemmen. Als u zich had ingeschreven voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018, wordt u automatisch opnieuw ingeschreven voor 2024 (tenzij uw verblijfsvoorwaarden niet langer zijn vervuld). U hoeft zich dus niet opnieuw in te schrijven.

INFO

verkiezingen@1030.be

Meer info over de gemeenteraadsverkiezingen (FR)