Verkozenen

Elke gemeente bestaat uit een raad van verkozenen, de gemeenteraad, en een uitvoerend orgaan, het College van Burgmeester en Schepenen.

De gemeenteraadsleden worden rechtstreeks verkozen door alle kiezers in de gemeente om de 6 jaar.

De schepenen worden verkozen bij meerderheid binnen de Gemeenteraad en bij geheime stemming.