Voetpadenplan

Algemene context

De gemeente streeft voortdurend naar veilige en kwaliteitsvolle openbare ruimten voor de Schaarbekenaren. Daarom wordt het renovatiebeleid voor voetpaden voortgezet en opgedreven.

Sinds 2007 heeft de gemeente een “Voetpadenplan” dat elk jaar de voetpaden oplijst die moeten worden vernieuwd.

Onlangs nog werd op basis van verscheidene studies van de afdeling Wegen een gestructureerde renovatiestrategie uitgewerkt, die de komende jaren zal worden gerealiseerd.   

Dankzij deze studies kon meer bepaald een masterplan worden uitgewerkt voor de materialen die bij de heraanleg van voetpaden moeten worden gebruikt. Daarnaast werd een overzicht gemaakt van de huidige toestand van de voetpaden, waarbij elk voetpad een score van 0 tot 5 kreeg (0 voor nieuwe voetpaden, 5 voor versleten voetpaden).

Te consulteren documenten

carte matériaux

types revêtements

Welk materiaal voor mijn voetpad?

De weerhouden materialen zijn betontegels (van 20 op 20 cm of 14 op 14 cm) en natuurstenen tegels, die allebei zeer goede eigenschappen hebben qua duurzaamheid en loopcomfort.  

De keuze tussen deze verschillende materialen werd gemaakt op basis van de stedenbouwkundige en historische criteria voor elke straat.

Er wordt vooral aandacht besteed aan het comfort van personen met beperkte mobiliteit.

Renovatieplanning

Voetpaden in slechte staat zullen het eerst worden gerenoveerd, in een volgorde die afhangt van de eventuele noodzaak van voorbereidende werken (heraanleg van riolen, water- en gasleidingen en andere voorzieningen van openbaar nut), van de noodzaak om bomen te vervangen en van de wens om het wegprofiel te veranderen.

De werken zullen op de website van de gemeente en in Schaarbeek Info worden aangekondigd.

Coördinatie van de werken

Voor sommige rennovatiewerken zullen eerst voorbereidende werken worden uitgevoerd. Die kunnen de totale duur van de werken dienovereenkomstig verlengen.

Deze voorbereidende werken zijn nodig voor een duurzame renovatie van de bekleding.

In samenwerking met de politiediensten zoekt de afdeling Wegen naar manieren om de hinder als gevolg van de werken zoveel mogelijk te beperken.

De interacties tussen de werken, wat de mobiliteit voor de gebruikers betreft, worden ook onderzocht.

Een zeer actief beleid voor de heraanleg van voorzieningen en infrastructuur brengt onvermijdelijk enkele problemen en hinder met zich mee, maar we zijn ervan overtuigd dat we op uw begrip kunnen rekenen.

trottoirs

In de tussentijd

Hun aantal neemt af, maar sommige voetpaden zijn nog altijd in slechte (of zelfs zeer slechte) staat.

Als u van mening bent dat uw voetpad een gevaar vormt voor de gebruikers, aarzel dan niet om de technische dienst wegen op de hoogte te brengen (via het platform Fix-my-street). Plaatselijke herstellingen zullen kosteloos worden uitgevoerd.

Vergroeningsplan voor de Openbare Ruimte 2021 -2035

In 2022 heeft onze gemeente een ambitieus Vergroeningsplan voor de Openbare Ruimte goedgekeurd. Doel: Schaarbeek in de komende vijftien jaar in totaal 10% groener maken. Met het plan wil Schaarbeek de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden en de openbare ruimten steeds aangenamer maken.