Voetpadenplan

Schaarbeek heeft een omvangrijk strategisch plan klaar om de publieke ruimtes te renoveren. De belangrijkste onderdelen van dat plan zijn: een duidelijke en globale visie, een quotering voor elk voetpad, en kwaliteitsmaterialen en ambitieuze investeringen zodat alle voetpaden over enkele jaren opgewaardeerd zijn.

 

Schaarbeek heeft ongeveer 90 kilometer aan straten. Daarom hebben de dienst Wegen en de Schepen van Openbare werken een ambitieus totaalplan op poten gezet. Het doel: de achterstand inhalen die in de jaren ‘80 werd opgebouwd door het slechte bestuur en alle Schaarbekenaren eindelijk kwaliteitsvoetpaden bieden.

De eerste stap daarbij was een duidelijk, eenvoudig en objectief klassement maken van de staat van de voetpaden. Dit klassement werd opgesteld door de dienst Wegen, die ook elke dag aanwezig was in de straten om te antwoorden op vragen van de Schaarbekenaren en om de werven op te volgen.

trottoirs

Een transparante quotering

Vanaf nu heeft elke straat een eigen quotering. Dat gaat van 0/5 voor nieuwe voetpaden tot 5/5 voor voetpaden die echt aan vervanging toe zijn. Dankzij deze tool kunnen we de werken op lange termijn voorzien. We kunnen ook objectieve beslissingen nemen over welke voetpaden het eerst moeten worden aangepakt. Het is dus een transparante planning en keuze.

Voor nog meer transparantie zijn deze kaart en de quotering van elke straat vanaf nu ook publiek toegankelijk via de website van Schaarbeek. Iedereen kan er dus gaan nakijken hoever het voetpad in zijn straat al gevorderd is.

Een andere innovatie is de keuze om niet méér dan drie verschillende types hoogwaardige stoepstenen te gebruiken. In de straten die de Brusselse Regio definieert als Zones van culturele, historische of esthetische waarde wordt natuursteen gebruikt. De aanpalende straten krijgen kleine stenen van 14x14 cm. De grote stoepstenen van 20x20 cm zorgen voor coherentie tussen de wijken ten oosten van de Lambermontlaan. Gedaan met onafgewerkte straten en voetpaden met een wirwar aan stoepstenen in alle maten en vormen!

We schakelen een versnelling hoger

De gemeente Schaarbeek geeft zichzelf 6 jaar de tijd om alle voetpaden eindelijk in orde te brengen. Er wordt ook elk jaar een aanvullend budget vrijgemaakt voor de normale vernieuwing van de voetpaden. Vanaf 2024 zouden alle voetpaden van de gemeente een quotering moeten hebben van 2/5 of lager. Geen straten meer met 3, 4 of 5 op vijf in slechte, zeer slechte of kritieke staat.

 

Meer info >>>