Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.

Leefomgeving & Milieu

Schaarbeek biedt alle voordelen van een stad, maar heeft de sfeer van een dorp. Hoewel het dichtbevolkt is, kan het prat gaan op ruime en luchtige lanen, groenzones, handelszaken, scholen, sportinfrastructuur, culturele centra…
Een ongewone leefomgeving in een grote agglomeratie!

Deze omgeving bruist elke dag, dankzij de inspanningen van alle gemeentediensten: stedenbouw, huisvesting, mobiliteit, netheid, ecoadvies, wegen, openbare werken en tal van andere diensten.

Maar ook van de bewoners die ervoor kozen in hun gemeente te investeren.