Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.

Reglementen & Plannen

U wilt werken uitvoeren? Uw gevel vernieuwen? Informeer u eerst over de stedenbouwkundige plannen en reglementen.

De stedenbouwkundige reglementen hebben tot doel de leefomgeving van de Schaarbekenaren te verbeteren door een harmonische inrichting van de gemeente te garanderen. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn alle regels opgenomen in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO ! Op basis daarvan werden een aantal instrumenten ontwikkeld, meestal op twee niveaus: regionaal en gemeentelijk.