In alle veiligheid naar school

Als er één prioriteit is op het vlak van verkeersveiligheid, dan is het wel een veilige schoolomgeving verzekeren voor onze kinderen.

Een politieagent aan elke school op de eerste schooldag

Voor het 5de jaar op rij organiseert de Politiezone de actie “Een politieagent aan elke school”, op de 1ste dag van het nieuwe schooljaar. Bij deze actie zal er aan elke kleuterschool en lagere school van Schaarbeek een politieagent staan.

De eerste schooldag is een bijzondere dag voor elk kind, maar ook voor de ouders. Nog al te vaak parkeren de ouders dubbel, steken ze over naast de zebrapaden, laten ze hun kinderen uitstappen op ongepaste plaatsen... Dergelijk gedrag brengt de andere kinderen en ouders in gevaar die naar school komen.

Dit project, waarbij het voltallige politiekorps wordt ingezet, is bedoeld om de eerste schooldag in goede banen te leiden en vlot te laten verlopen. De politieagenten zullen de kinderen en ouders sensibiliseren rond de gevaren van onoplettend of onvoorzichtig gedrag, dat dramatische gevolgen kan hebben.

 

De Gemeenschapswachten houden een oogje in het zeil

Elke dag zorgen de Gemeenschapswachten voor veilige zebrapaden aan de Schaarbeekse scholen. Zo genieten 34 lagere scholen van hun diensten. Het toezicht duurt doorgaans van 7u50 tot 8u30 ‘s ochtends en van 15u tot 15u30 in de namiddag.

En ouders die het niet zo nauw nemen met de wegcode en de veiligheid van overstekende kinderen, herinneren we eraan dat de Gemeenschapswachten bevoegd zijn om gemeentelijke administratieve sancties uit te schrijven. De repressiefase wordt altijd voorafgegaan door een sensibiliseringsfase.

 

Schoolstraten om de veiligheid van de leerlingen te verbeteren

Met het oog op een gezellige, veilige en gezonde omgeving rond hun gebouwen hebben de gemeente en verscheidene scholen besloten om het concept van schoolstraten uit te proberen.

Een “schoolstraat” is een openbare weg, in de onmiddellijke omgeving van een schoolinstelling, die tijdelijk wordt afgesloten voor verkeer. Dit gebeurt bij het begin en soms aan het einde van de schooldag. Aan beide uiteinden van de schoolstraat worden een of meer mobiele hekken geplaatst, zodat gemotoriseerde voertuigen (auto’s, motorfietsen en bromfietsen) er niet meer in kunnen rijden. De weg is dus over de hele breedte voorbehouden aan voetgangers en fietsers. Alleen bestuurders van gemotoriseerde voertuigen die in de straat wonen of wiens garage zich in de straat bevindt, kunnen de straat verlaten; ze moeten wel stapvoets rijden en voorrang geven aan voetgangers en fietsers. Fietsers moeten ook stapvoets rijden en voorrang geven aan voetgangers.

Meer info >>>

Lijst van de schoolstraten en uren >>>