Charter voor sociale netwerken

Kader

Dit charter bepaalt de regels voor het gebruik van sociale media van het gemeentebestuur van Schaarbeek.

Het gemeentebestuur van Schaarbeek is vertegenwoordigd op verschillende sociale media:

Iedereen die communiceert via de pagina's of accounts van het gemeentebestuur van Schaarbeek verbindt zich ertoe het na te leven.

Doelen

De aanwezigheid van het gemeentebestuur van Schaarbeek op sociale media heeft tot doel:

 • Burgers te informeren over de diensten die het gemeentebestuur van Schaarbeek verstrekt
 • Nieuws over het gemeentebestuur van Schaarbeek onder de aandacht te brengen
 • Evenementen en activiteiten die in Schaarbeek plaatsvinden en die worden georganiseerd of meegeorganiseerd door het gemeentebestuur van Schaarbeek te promoten
 • Het contact tussen de burgers en het gemeentebestuur van Schaarbeek vlot te laten verlopen, door hun vragen rechtstreeks te beantwoorden of ze door te verwijzen naar de bevoegde dienst(en)

Content

De content die wordt gepubliceerd en gedeeld op de pagina's en accounts van het gemeentebestuur van Schaarbeek is apolitiek en niet ingegeven door commerciële motieven.

Door gebruikers gegenereerde content

Het gemeentebestuur van Schaarbeek moedigt burgers aan om:

 • Hun eigen content op de pagina's en accounts van het gemeentebestuur van Schaarbeek te posten
 • De officiële hashtag van het gemeentebestuur van Schaarbeek, #1030ThePlaceToBe, te gebruiken in al hun gemeentegerelateerde content

Door te publiceren op zijn pagina's of accounts of door zijn officiële hashtag te gebruiken, machtigt u het gemeentebestuur van Schaarbeek om uw content te delen op zijn andere media (website, nieuwsbrieven, Schaarbeek Info ...).

Moderatie

Het gemeentebestuur van Schaarbeek moedigt de interactie tussen de gebruikers van zijn pagina's en accounts aan.

Alle vragen, suggesties, opmerkingen en opbouwende kritiek met betrekking tot het gemeentebestuur van Schaarbeek zijn welkom.

We beantwoorden ze van maandag tot en met vrijdag van 9 tot 17.30 uur. Indien nodig brengen we u in contact met de juiste gesprekspartners.

De volgende content is verboden en zal worden gemodereerd:

 • Content in een andere taal dan de 3 landstalen (Frans, Nederlands of Duits)
 • Content in oneerbiedige taal
 • Off-topic content
 • Commerciële, politieke of religieuze content
 • Content die lasterlijk, beledigend, discriminerend is, aanzet tot haat of oorlogsmisdaden verheerlijkt
 • Content die het auteursrecht, het recht op privacy of het portretrecht niet respecteert
 • Seksuele content
 • Content die persoonsgegevens bevat
 • Trolling en spamming

In dit kader behoudt het gemeentebestuur van Schaarbeek zich het recht voor om de geposte content te modereren.

Gebruikers die ten minste één van deze regels overtreedt, lopen het risico dat hun account tijdelijk of permanent wordt geblokkeerd en hun reactie wordt verborgen of verwijderd.

Content die niet voldoet aan de specifieke gebruiksvoorwaarden voor elk sociaal medium, wordt verwijderd en gerapporteerd.

Contact

De sociale media van het gemeentebestuur van Schaarbeek worden beheerd door de afdeling Communicatie.

Heeft u een vraag? Contacteer ons dan via communicatie@1030.be