OCMW

logo CPAS Schaerbeek“Elke persoon heeft recht op maatschappelijke dienstverlening. Deze heeft tot doel eenieder in de mogelijkheid te stellen een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid.”

Omdat elke persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening die iedereen in staat moet stellen om een menswaardig leven te leiden, heeft het OCMW als opdracht aan personen en gezinnen de hulp toe te kennen die de gemeenschap is verschuldigd. Die kan materieel, sociaal, medisch, medisch-sociaal of psychologisch van aard zijn.

Het OCMW vervult deze opdracht uiteraard door de best aangepaste sociale werkmethodes te volgen en met respect voor ieders ideologische, filosofische of religieuze overtuigingen.

Artikel 1 van de organieke wet betreffende de OCMW’s zet de essentie zelf van de sociale en menselijke rol die aan de centra wordt toegekend om.

Voor kwetsbaren en mensen in armoede die er niet meer in slagen in hun basisbehoeften te voorzien (huur, gas/elektriciteit, voeding, gezondheid,…) bestaat er een overheidsinstelling die erop moet toezien dat alle burgers beschikken over de nodige middelen om waardig te leven zonder te moeten teruggrijpen naar vernederende of onterende middelen om zich de levensnoodzakelijke middelen te verschaffen.

 

ocmw-schaarbeek.brussels

 

Neem contact met het OCMW

Telefoonnummer: 02 240 30 80

E-mail: info@cpas-schaerbeek.brussels

Online hulp vragen