Projecten Stadsontwikkeling

Hoewel Schaarbeek elk jaar op verschillende manieren aantrekkelijker wordt, moet toch worden opgemerkt dat de herinrichting van een openbare ruimte, de uitvoering van wijk- en mobiliteitscontracten en de ontwikkeling van een groot project in werkelijkheid de bekroning is van een lang proces waarbij een groot aantal belanghebbenden en een reeks administratieve stappen moeten worden gezet volgens een sterk gereglementeerde procedure en met strikte termijnen.

Dankzij de permanente en aandachtige opvolging van de gemeentelijke diensten dragen het gemeentebestuur en de burgers samen bij tot de kwaliteit van het patrimonium, de gebouwen en de openbare wegen, tot de Duurzame Wijkcontracten, tot de Grote Stadsprojecten, tot de heraanleg van de openbare wegen en tot de Lokale Mobiliteitscontracten zoals Good Move.