Het Klimaatplan

Door in 2019 een motie aan te nemen waarin de noodtoestand op klimaat wordt afgekondigd, heeft Schaarbeek zich ten doel gesteld om tegen 2030 haar uitstoot met 40% te verminderen. De gemeente streeft nu ook naar 55%.

Om haar actieplan uit te werken, heeft de gemeente uitgezocht welke uitstootbronnen er op haar grondgebied zijn. Tegelijkertijd werd een studie uitgevoerd om te kijken hoe kwetsbaar de gemeente is voor de gevolgen van de klimaatveranderingen.