Openbare onderzoeken & Overlegcommissie

Wanneer een vergunning of attest aangevraagd wordt, dient het openbaar onderzoek om de bevolking te informeren. Het onderzoek wordt aangekondigd door affiches aan te plakken voor en in de omgeving van het goed in kwestie.

Een openbaar onderzoek duurt in principe 15 dagen. Tijdens die periode ligt het dossier ter inzake op het gemeentebestuur.

Na het onderzoek brengt de overlegcommissie in openbare zitting advies uit over het ontwerp.