Pour l'ajouter a vos centre d'interet, veuillez vous connecter.

Openbare wegen & werken

In de straten van onze gemeente worden tal van werken uitgevoerd. Met één enkel doel: het leven in de stad makkelijker te maken.

Hoe? Door het openbaar vervoer te verbeteren, de wegen opnieuw aan te leggen en onze wijken een nieuwe inrichting te geven.

Gezien het aantal niet-gemeentelijke bedrijven die hierbij betrokken zijn, en die vaak uiteenlopende belangen hebben, is dat niet zo eenvoudig. Om nog maar te zwijgen over het dringende karakter van bepaalde ingrepen waarbij, in de meest dringende gevallen, soms de straat moet worden afgesloten