Subsidies voor verenigingen

Sinds 2020 zijn er 2 subsidies die kinderen en jongeren kunnen aanvragen, voor een deelname aan een ‘kadervorming’ en voor ‘gelijke kansen jeugd’. Met deze subsidies wil de gemeente het lokale jeugdbeleid stimuleren en ondersteunen.

Kadervorming Jeugd

Wat? Een terugbetaling van het inschrijvingsgeld voor de deelname aan een Nederlandstalige kadervorming. Voorbeelden: vorming tot het bekomen van een attest animator, hoofdanimator; thema’s als omgaan met pesten, creatief denken, EHBO …

Bedrag: Maximum €50.

Voor wie? Inwoners van Schaarbeek of erkende plaatselijke Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven. Voor jongeren van 14-25 jaar.

Hoe? Nodige gegevens:

  • Gegevens van de begunstigde
  • Origineel attest van deelname en bevestiging van aanwezigheid
  • Kopie van het betalingsbewijs
  • Verklaring op eer dat de cursist elders geen toelage ontvangt
  • Rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden

Aanvraagformulier >>>

Reglement >>>

Gelijke kansen jeugd

Wat? Een terugbetaling van de kostprijs voor kampen en/of uniformstukken en/of lidgeld van Nederlandstalige jeugdwerkinitiatieven. Voorbeeld: Chiro, Scouts.

Bedrag: Maximum €150.

Voor wie? Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren van 5 tot en met 21 jaar, die inwoner van Schaarbeek zijn.

Hoe?

Om te bewijzen dat de aanvrager zich in een maatschappelijk kwetsbare positie bevindt, wordt het aanvraagformulier getekend door het jeugdwerkinitiatief waar de aanvrager lid van is.

Het getekende document wordt vervolgens samen met de nodige bewijsstukken (kopie van de voldane facturen en/of betaalbewijzen en rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden) ingediend bij de dienst Jonge Kind en Jeugd.

Nodige gegevens:

  • Gegevens van het jeugdwerkinitiatief
  • Gegevens van de begunstigde
  • Kopie van de voldane facturen en/of betaalbewijzen
  • Rekeningnummer waarop de toelage kan gestort worden

De aanvraag gebeurt ten laatste op 1 maart van het werkjaar door het jeugdwerkinitiatief.

Aanvraagformulier >>>

Reglement >>>

 

 

Heb je vragen of opmerkingen? Neem contact op met de jeugdconsulent, Liana,
via jeugddienst@1030.be of 0490 141 828