Aangrijpende en ontroerende hulde aan Stephanie Verbraekel

Op 7 november 2017 vond in onze gemeente een van de meest tragische voorvallen van de laatste jaren plaats. De Schaarbeekse Stephanie Verbraekel werd doodgereden op de Haachtsesteenweg, terwijl ze met de fiets reed. Haar overlijden bracht een golf van solidariteit op gang. Vandaag houdt een kunstwerk de herinnering aan Stephanie in ere, een ontwerp van kunstenaar Jean-François D’Or.

 
 

Een gele cirkel rond een boom tegenover de Haachtsesteenweg nr. 274, een paar opschriften over Stephanie, veren die de kwetsbaarheid van iedereen weergeven… En ook ontroerende toespraken. We denken dan vooral aan de moeder van Stephanie die, overweldigd door emotie, een paar woorden sprak.

Op 5 februari kwamen heel wat Schaarbekenaren samen rond dit nieuwe stadsmonument om Stephanie te herdenken. Maar ook om eraan te herinneren dat verkeersveiligheid een zaak van iedereen is. Iedereen kan op zijn eigen niveau actie ondernemen om de veiligheid op onze wegen te verbeteren en dergelijke tragedies te voorkomen.