Europese, federale en regionale verkiezingen van 9 juni 2024

De volgende verkiezingen voor het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen vinden plaats op zondag 9 juni 2024.

Belgische en Europese (enkel voor het Europese niveau) kiezers zijn uitgenodigd om hun stemrecht en stemplicht te vervullen op zondag 9 juni 2024 (zoals elke 5 jaar). Het gaat om volgende verkiezingen:

 • Europees niveau: de 22 Europese parlementsleden die de Belgische vertegenwoordigers van het Europees Parlement zijn
 • Federaal - wetgevend niveau: de 150 afgevaardigden die deel uitmaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers en een deel van de 50 senatoren die deel uitmaken van de Senaat
 • Regionaal niveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de 89 (72 Franstalige, 17 Nederlandstalige) vertegenwoordigers in het Brussels Hoofdstedelijk Parlement

Alles wat u moet weten over de megaverkiezingen op 9 juni

Op zondag 9 mei vinden de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen plaats. Schaarbeek Info stelt u een FAQ voor waar u een antwoord vindt op al uw vragen over deze belangrijke democratische afspraak.

1. Wie verkies ik op zondag 9 mei?

 1. Belgische kiezers van 18 jaar en ouder verkiezen:
  • •    de 21 Belgische vertegenwoordigers van de 705 volksvertegenwoordigers van het Europees Parlement.
  • •    de 15 Brusselse volksvertegenwoordigers onder de 150 leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers (Federaal Parlement).
  • •    de 89 volksvertegenwoordigers (72 Franstaligen en 17 Nederlandstaligen) van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement. De kiezers die willen stemmen voor het Nederlandstalige kiescollege in het Brusselse gewest kiezen ook de 6 Brusselse vertegenwoordigers in het Vlaamse parlement.
 2. Europese kiezers met woonplaats in Schaarbeek die op de Belgische kiezerslijst zijn ingeschreven en Belgische kiezers van 16 en 17 jaar stemmen enkel voor de verkiezingen van het Europees Parlement.

2. Waar en wanneer moet ik gaan stemmen?

Schaarbeekse kiezers melden zich op het stemlokaal waarvan het adres op hun kiezersbrief staat vermeld. De stemlokalen zijn op zondag 9 juni van 8.00 tot 16.00 uur geopend.

3. Welke documenten heb ik nodig om te mogen stemmen?

Uw identiteitskaart en oproepingskaart. Als u uw oproepingskaart bent kwijtgeraakt of deze niet hebt ontvangen, kunt u vanaf 27 mei op het gemeentehuis (bureau 0.06) tijdens de openingstijden van de dienst Bevolking, op zaterdag 8 juni (9.00-16.00 uur) of op de verkiezingsdag een duplicaat verkrijgen. Ook het personeel van het stemlokaal kan een duplicaat verstrekken.

4. Wat moet ik doen als ik niet naar de stembus kan gaan?

Als u niet stemt, kan er u een sanctie worden opgelegd. Als u niet persoonlijk of bij volmacht kunt stemmen, moet u een bewijs hiervan aan het gemeentebestuur bezorgen. U kunt het bewijs (medisch attest, werkgeversverklaring, reisticket enz.) per e-mail versturen (verkiezingen@1030.be), op het gemeentehuis afgeven (brievenbus in de ingangshal) of per post verzenden:

Gemeentebestuur van Schaarbeek
Dienst Verkiezingen
Colignonplein 100
1030 Schaarbeek

5. Welke documenten heb ik nodig om bij volmacht te stemmen?

U kunt alleen een volmacht aan een andere kiezer geven als u niet persoonlijk naar het stemlokaal kunt gaan om redenen die in de wetgeving worden uiteengezet. In dit geval duidt u een vertrouwenspersoon aan die in uw naam gaat stemmen. Opdat deze gevolmachtigde voor u mag stemmen, moet hij/zij verplicht in het bezit zijn van de volgende documenten:

 • de eigen identiteitskaart
 • de eigen oproepingskaart
 • het door u (de opdrachtgever), de gevolmachtigde en de persoon die uw afwezigheid rechtvaardigt, ingevulde en ondertekende volmachtformulier:
  • in geval van ziekte: de arts.
  • in geval van verhindering om professionele redenen: de werkgever.
  • wegens studies: de directeur van de onderwijsinstelling.
  • in geval van verblijf in het buitenland: de gemeenteambtenaar die van de burgemeester de bevoegdheid heeft gekregen om te tekenen. Om uw volmachtformulier te laten invullen, meldt u zich persoonlijk op bureau 0.12 van het gemeentehuis tijdens de openingstijden van de dienst Bevolking, ofwel met een bewijs van uw afwezigheid op de verkiezingsdag (trein-/vliegtuigticket, hotelreservering enz.), ofwel vult u ter plaatse een verklaring op erewoord in.

De persoon die als gevolmachtigde wordt aangewezen, moet een gekwalificeerde kiezer zijn:

 • Een Europese kiezer of een Belgische kiezer van 16 of 17 jaar kan een andere Europese kiezer of een Belgische kiezer als zijn gevolmachtigde aanwijzen.
 • Een Belgische kiezer ouder dan 18 jaar mag alleen een volmacht geven aan een andere Belgische kiezer ouder dan 18 jaar.

6. Welke maatregelen zijn er voor mensen met beperkte mobiliteit?

Minstens één stemlokaal in elk stemcentrum is toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. Er zullen gemeenteambtenaren aanwezig zijn om hen te helpen. Een bijzonderheid: door de configuratie van het schoolgebouw in de Bijenkorfstraat is het niet volledig toegankelijk voor personen met beperkte mobiliteit. De betrokken kiezers kunnen:
•    ofwel het gebouw betreden via de lift van School 1 in de Josaphatstraat 229.
•    ofwel vragen om zich in een ander stemlokaal te melden (verkiezingen@1030.be of 02 244 75 11).

7. Hoe verloopt de stemming?

In Schaarbeek wordt er elektronisch gestemd met papieren bewijs. U ontvangt een chipkaart die u in het stemhokje in de stemmachine steekt. Vervolgens brengt u uw stem uit op het touchscreen van de machine, die een papieren stembiljet afdrukt. Kiezers die dat willen, kunnen met behulp van de displayscanner (in het laatste stemhokje) hun stem controleren. Tot slot begeeft u zich naar de urne om er uw papieren stembiljet te scannen alvorens u het erin stopt.

INFO

verkiezingen@1030.be
02 244 75 11
verkiezingen.fgov.be
elections.europa.eu

Bijlagen en info